MMM Art

Art Circle

Delo - Bogdan Vrcon - 01Portret - Bogdan Vrcon - 02Delo - Bogdan Vrcon - 02

Bogdan Vrčon

Rojen leta 1963 v Postojni. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je študiral slikarstvo pri prof. Metki Krašovec in diplomiral leta 1989. Zaposlen je kot profesor na Umetniški gimnaziji – likovna smer v Novi Gorici. Živi in dela v Ozeljanu.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©