MMM Art

Art Circle

etko4etko5etko6etko7Portret - Etko TuttaDelo - Etko Tutta - 01Delo - Etko Tutta - 03Delo - Etko Tutta - 04Delo - Etko Tutta - 05Delo - Etko Tutta - 06Delo - Etko Tutta - 07Portret - Etko Tutta - 02Delo - Etko Tutta - 08Portret - Etko Tutta - 03Delo - Etko Tutta - 09Delo - Etko Tutta - 10Delo - Etko Tutta - 11Delo - Etko Tutta - 12Delo - Etko Tutta - 13Delo - Etko Tutta - 14Delo - Etko Tutta - 15Portret - Etko Tutta - 05

Etko Tutta

etkoportretlaura

Etko Tutta (Slo) Rojen je leta 1961 v Postojni. Z umetnostjo se je srečal že v otroštvu, saj izhaja iz slikarske družine. Likovno umetnost je študiral na Pedagoški Akademiji v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral pri profesorju Milošu Požarju. Po študiju je poučeval na šolah v Novi Gorici. Leta 1992 se zaposli v HIT-ovih igralnicah in takrat se tudi začne aktivno ukvarjati s slikarstvom. Pri delu uporablja različne tehnike in pristope. V zadnjem času se poleg slikarstva ukvarja tudi s skulpturo, computer art-om, instalacijo, grafičnim in prostorskim oblikovanjem. Za svoja dela je prejel več mednarodnih nagrad. Razstavljal je v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Španiji, Franciji, Hrvaški, Madžarski, Nemčiji, na Kitajskem, na Slovaškem in v raznih evropskih mestih. Je organizator mednarodnega srečanja umetnikov MMM ART v Medani in projekta Art circle. Njegova dela se nahajajajo tudi v privatnih zbirkah in v različnih muzejih sodobne umetnosti v Evropi.

Naslov:  Etko Tutta, bratov Hvalič 53 5000 Nova Gorica/SLO  Tel.: 00386 41 766 366  E.mail: etko@siol.net 

Etko Tutta (Italian version) Nato nel 1961 a Postojna in Slovenia, vive in un ambiente artistico dalla prima infanzia in quanto nasce in una famiglia di pittori. Studia decorazione pittorica all'Accademia pedagogica di Lubiana, dove si laurea nel 1985 sotto la tutela del professore Miloš Požar.  Insegna in varie scuole di Nova Gorica e nel 1992, lavorando presso i casinò della HIT, può dedicarsi pienamente alla pittura, utilizzando tecniche e approcci creativi diversi.  Negli anni più recenti si avventura nei campi della scultura e dell’arte computerizzata, delle installazioni, del design grafico e dell’arredamento. Vanta vari premi internazionali ed ha avuto numerose mostre in Slovenia, Italia, Austria, Spagna, Francia, Croazia, Ungheria, Cina, Germania e Slovacchia. E' l'ideatore e direttore dell'incontro internazionale di artisti MMM ART di Medana e del progetto Art Circle. Le sue opere fanno parte di collezioni private e sono esibite in vari musei di arte contemporanea in Europa.

Indirizzo:  Etko Tutta,  Ul. bratov Hvalič 53 SI-5000 Nova Gorica Slovenia Tel.: +386 41 766 366  E-mail: etko@siol.net

Etko Tutta (English version) Born in 1961 in Postojna, Slovenia, and has been living in an artistic environment since his early years, as he was born in a family of painters. In 1985, he graduated in painting from the Teaching Academy of Ljubljana, under the tutorship of professor Miloš Požar. For a few years, he was teaching at various schools in Nova Gorica and in 1992, as he got employed by Hit Casinos, he was able to devote more time to painting, where he started using different techniques and approaches.  In recent years, he ventured in the fields of sculpture, computer art, artistic installations, graphical design and decoration.  He has received numerous international prizes and held several exhibitions in Slovenia, Italy, Austria, Spain, France, Croatia, Hungary, China, Germany and Slovakia. He is among the founders and director of MMM ART, an international meeting of artists, held every year in Medana, Slovenia, and of the Art Circle Project. His works are held in private collections and exhibited in various museums of contemporary art across Europe.

Address:  Etko Tutta,  Ul. bratov Hvalič 53 SI-5000 Nova Gorica Slovenia Phone: +386 41 766 366  E-mail: etko@siol.net

~

Ustvarjalne ideje Etka Tutte izhajajo iz njegovega bivanjskega in delovnega okolja. Realnost (svet igralništva, podoba narave ali ženske) se na slikarski površini prezentira preko detajlov, znakov - simbolov videnega in doživetega sveta. V procesu ustvarjanja gleda slikar na realnost z distance, zato se le-ta na slikovni površini pojavlja zreducirano, geometrijsko naglašeno, predvsem pa metaforično obogateno.
Nosilci likovnega izpovedovanja, ki se prezentirajo v podobah kvadratov, trikotnikov, krogov spiral in drugih geometrijskih likov, se znajdejo na skoraj nevtralnem ozadju. To je prostor, ki daje simbolu možnost, da se izpove v vsej polnosti.
V preteklosti nasičeno slikovno polje postaja vse bolj prečiščeno. Avtor je število elementov omejil ter jih vpel v nevidne mreže kompozicijskega reda.
Barvno izražanje Etka Tutte vse bolj odraža njegova razpoloženjska stanja. Kljub pestremu spektru v njem prevladujejo zamolkle, z mrakobno kopreno pokrite barve. Svojo živost ohranjajo le slike, narejene v specifičnih, barvitih, zračnih okoljih, a v Medani ni bilo tako. Bil je namreč čas hladne jeseni, napovedujoč zimo, ki se je morda odražala v hladni tonaliteti.
Čas in prostor, povezana z neštetimi doživetji, sta se projicirala na slikarska platna Etka Tutte, čeprav sta dala čutiti, da ni daleč tudi svet, v katerem preživlja večji del svojega življenja. Ostali so spomini nanj, tudi v obliki črkovnih sporočil ...

~

Etko Tutta s svojim prepoznavnim slogom obvladuje komorne formate, prav tako sproščen in prepričljiv pa ostaja tudi pri slikovnih površinah večjih dimenzij. Prostor likovnega izpovedovanja pogosto sestavlja iz več delov. Nastajajo diptihi, triptihi ... Tako je bilo tudi na medanskih dneh ustvarjalnosti. Izpoved, ki se je začela na prvi »ikoni«, se je nadaljevala na drugi in tretji. Celota je spregovorila o življenju, o avtorjevem bivanjskem in delovnem okolju. Slikar nam zgodbe pripoveduje s simboličnimi, metaforično naglašenimi likovnimi besedami, ki imajo obliko stiliziranih likov. Nekateri so prepoznavni in od gledalca ne zahtevajo dodatnih informacij oz. znanj, da le-ta dojame njihovo bistvo. Drugi so specifični, zato skrivnostnejši. Vsi pa ostajajo Etkovi stalni spremljevalci. Nepogrešljivi so trikotniki, kvadrati, krogi, spirale in stilizirane figure, med katerimi se najpogosteje pojavlja ptica. Na njih temelji likovno izpovedovanje, ki kljub reducirani uporabi ostaja pripovedno bogato. Kombinirani so v novo oblikovno oz. konstrukcijsko stvaritev ali pa avtor vsakemu izmed njih daje polnost samostojnega življenja. Dodatno izpovedovanje se prezentira skozi kolorit, v katerem se zrcalijo barve narave, izbira pa temelji tudi na avtorjevih razpoloženjskih stanjih.

~

Etko Tutta je novodobni slikar in njegova umetnost prinaša odsev časa, v katerem živimo. Izoblikoval je samosvoj likovni jezik, s katerim spregovori o svojem bivanjskem ambientu: o naravi in delovnem okolju (casinoju), pa tudi o človeku. Med vsemi temi tematsko zasnovanimi likovnimi zgodbami vselej najdejo svoje mesto letrizmi. To so napisi, ki jih slikar na slikovne površine prinaša iz virtualnega sveta – iz interneta. (Tu so na vpogled tudi njegove računalniške grafike.) Etkovo ustvarjanje torej resnično zaznamuje naš čas; čas, v katerem je internet postal najsodobnejši medij oz. način komuniciranja.
Po slikovni podlagi razporeja svoje temeljno besedišče - barvno intenzivne, ploskovite like, ki v obrisih pogosto kažejo simbolične oblike. Dodatne finese in simboličnometaforične naglase pa Etko beleži s črtastim zapisom. Ustvarja trikotnike, kvadrate, kroge, spirale, stilizirane figure, med katerimi se najpogosteje pojavlja ptica.
Medanske zgodbe so razdeljene na več poglavij, na več komornih formatov, ki so avtorju priljubljeni nosilci izpovedovanja in enakovredno parirajo formatom večjih dimenzij. V ustvarjalnem procesu se avtor odloča za dinamične, igrive kompozicije, ki v svoji notranjosti skrivajo red nevidnih vertikal, horizontal, diagonal ali parabol. Motiviko slikar popelje v novo vidno celoto tudi s pomočjo pestrega kolorita, ki odraža njegovo spogledovanje z barvami narave, z razpoloženjsko ali pa simbolično utemeljeno izbiro.

~

O bivanjskem, delovnem in ustvarjalnem ambientu se Etko Tutta izraža z govorico znakov. Bistvo življenjskih razmišljanj je reducirano na simbolni nivo. V preprostih, na trenutke geometrijsko naglašenih oblikah je skrit utrip avtorjevega vsakdana. Vloga znakovnih znamenj postaja vse bolj odločujoč dejavnik slikovnih površin, saj jim slikar s čiščenjem prizorišča ponuja vse bolj zračen prostor za njihovo prezentacijo.
Konstrukcija slikovnega odra je dinamična in odprta. Upodobljeni liki pa so igrivi in pogosto spominjajo na otroški svet, čeprav so zabeleženi s skoraj filigransko natančnostjo. Nekateri s stilizacijo ostajajo še vedno prepoznavni in ohranjajo vez z realnostjo, drugi pa so omejeni zgolj na simbolno bistvo.
A celota vselej prinaša slikarjevo videnje in doživetje aktualnega trenutka, njegovo razposajeno, celo hudomušno, še vedno pa rahločutno in nežno sporočilnost. Radoživost je zajeta tudi v izbranem spektru barv, ki predstavlja Etka Tutto kot slikarja primorske tradicije in občutenj briške idile. Vendar je paleta močno pogojena z avtorjevo senzibilnostjo, saj se barvne in svetlobne vrednosti spreminjajo z različnimi razpoloženjskimi stanji in izzivi v novih ustvarjalnih prostorih.
Avtorjev izostren občutek, s katerim prisluhne novemu času in novim dosežkom, se udejanja z njegovim vključevanjem v razvoj računalniške umetnosti. Stik z drugačnimi tehničnimi možnostmi Etko Tutta ohranja tudi na slikovnih površinah. Letrizmi, ki jih rad vkomponira v svoje zgodbe, so namreč nekakšen spomin na govorico interneta.

AfotoEtkoTuttaap edkotutta1

 

 

 

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©