MMM Art

Art Circle

Portret - Joze SubicDelo - Joze Subic - 01Delo - Joze Subic - 02Delo - Joze Subic - 03Delo - Joze Subic - 04Delo - Joze Subic - 05Delo - Joze Subic - 06Portret - Joze Subic - 02Delo - Joze Subic - 07

Jože Šubic

Rojen leta 1958 v Mariboru. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je študij zaključil leta 1982 in nato leta 1984 še grafično specialko pri prof. G. Gnamušu. Imel je številne razstave doma in v tujini in za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj. Ukvarja se s slikarstvom, risbo, grafiko in knjižno opremo. Živi in ustvarja v Mariboru.

~

Jože Šubic je v letih svojega izredno aktivnega likovnega udejstvovanja izoblikoval svojstven slikarski slog, že na prvi pogled prepoznaven po živem kolorizmu in uporabi različnih neslikarskih materialov. Zdi se, da se v njegovem ustvarjanju prepleta dvoje umetniških smeri: slikarska in kiparska. Materiali, ki jih uporablja za svoje izpovedi, so kosi lesa, slama, bakrene plošče, pa tudi drugi kovinski predmeti, ki se ob debelejših barvnih nanosih stapljajo v dinamično slikovno polje. Na njem se namreč odvija igra med različnostjo materialov: hrapavi mat površini, ustvarjeni z akrilno barvo, se kot protiutež postavi gladka, svetleča bakrena plošča, tudi toploti lesa in slame so hladni kovinski elementi pravo nasprotje ... Lesene in bakrene plošče, z lastno strukturo ali brez nje, dobijo ob avtorjevi dodatni obdelavi nove izpovedne razsežnosti, pričujoče o bogati simbolni naravnanosti slikarjevega izpovedovanja. Šubičeva slika s kolažem posega v prostor. Čeprav je kolaž svojstven in dominanten, ob njem nastopa tudi risba, bolj ali manj stilizirana.
Likovni elementi pa se stapljajo v dinamično kompozicijo.
Materialno pestrost na slikovnem polju nadgradi intenzivna barvna skala, omejena na prepoznavne Šubičeve barvne tone, tokrat razpenjajoče se med rdeče oranžnimi niansami.
To je torej Šubičeva projekcija realnosti, spremenjena na račun avtorjeve predhodne preobrazbe, ki temelji na simbolnosti, bogastvu preteklosti, pa tudi na lastnem čustvenem doživljanju sveta preteklosti in sedanjosti.

ssubicjozeportret2

AfotoJozeSubic

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©