MMM Art

Art Circle

Portret - Stefano ComelliDelo - Stefano Comelli - 01

Stefano Comelli

Rojen v Trstu leta 1968. Prvo umetniško nagrado mu je leta 1987 podelila Fundacija A. Alberti za kiparstvo v sekciji mladih umetnikov. Leta 1992 se je s pomočjo štipendije Društva Lilian Carainan udeležil salzburške Poletne akademije. Od leta 1990 se udeležuje državnih in mednarodnih kipraskih simpozijev, vzporedno pa se ukvarja z eksperimentiranjem na področju inštalacij, ki so umeščene na rekah, v parkih ali v zapuščenih krajih.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©