MMM Art

Art Circle

Portret - Valentin OmanDelo - Valentin Oman - 01Portret - Valentin Oman - 02Delo - Valentin Oman - 02Delo - Valentin Oman - 03Delo - Valentin Oman - 05

Valentin Oman

Rodil se je leta 1935 v Štebnu. Študiral je na Akademiji za uporabno umetnost na Dunaju, kjer je končal tudi specialko za slikarstvo ter na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1963 končal specialko pri profesorju Riku Debenjaku. Pripravil je več kot sto samostojnih razstav, sodeloval na mnogih skupinskih razstavah in pri reprezentančnih predstavitvah. Leta 1980 je prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 1982 Tischlerjevo nagrado v Celovcu in leta 1997 Jakopičevo nagrado. Ukvarja se s slikarstvom, risbo, grafiko in stenskim slikarstvom. Živi in ustvarja v Finkensteinu na Koroškem in na Dunaju.

~

Slikarska platna Valentina Omana so ozka in visoka. Sestavljajo triptih. Stranski krili odkrito kažeta slikarjevo spogledovanje s preteklostjo, saj je Oman nanju prenesel podlago starih zidov. S tem je miselno in pomensko dopolnil osrednji likovni zapis, na katerem je zaživel Omanov človek. Čeprav avtor z njim pogosto spregovori o problematiki razkroja njegove identitete v sodobnem svetu, ga upodablja mogočnega, narejenega v naravni velikosti ali celo nekoliko višjega. Pojavnost mu dopolnjuje specifičen format, ki ga prezentira kot nekakšnega totema. Prepričljiv je, čeprav stlizirano zapisan. Njegova podoba je ploska in zaznamovana s številnimi barvnimi nanosi – odtisi, ki gradijo trden skelet. Tih, skoraj nem je Omanov človek. In vendar je to človek razmišljanj in vedenj. Je človek besed, komaj slišnih, a prepričljivih, pomensko bogatih in izpovedno močnih. Arhaično učinkujoč govori o preteklosti. Njegovo govorico pa dodatno naglasita spremljajoči krili triptiha.
V Omanovih izpovedih so vselej prisotne nekakšne sledi, ki jih na barvnih ploskvah puščajo črte, nešteto črt. Te kažejo na slikarjevo tesno navezanost na svet grafike. Priseganje na večplastnost stvaritev pa v njegova dela vnaša skrivnostnost in specifičnost palimpsestnega efekta.

~

Na večplastno grajene slikovne površine, ki skrivajo Omanov tehnično izviren ustvarjalni postopek, sedajo številne barvne sledi. Učinkujejo kot nekakšen konglomerat črt in tako dajejo slutiti avtorjevo navezanost na svet grafike. V tako nastalih zgodbah je veliko povedanega in resnica je neposredna, a nekaj ostaja še prikritega, natančneje, zakritega z novo plastjo izbrane materije ali pa barve. Zato je končni učinek skrivnosten in spominja na specifičnost palimpsestnega efekta.
V svetu videnj in zaznav pa pred nami zaživijo likovne različice Omanovega človeka, vselej sveže in drugačne. Razkrojen ali pa sestavljen iz nešteto barvnih sledi personificira razkroj identitete novodobnega človeka. V svoji mogočnosti je hkrati pričevalec o nezlomljivosti in nedotakljivosti. Je nekakšen sodobni totem, nosilec upanja za vse, ki bi morda pod težo časa klonili. Z njim živi stik s preteklostjo in pričakovanje prihodnosti. Čeprav je stilizirano upodobljen, daje njegov trdno in rustikalno grajen skelet občutek, da se v njem pretakajo življenjske energije, ki ga revitalizirajo. K temu nedvomno pripomore tudi dinamika ustvarjenih nasprotij med belino in barvno nasičenostjo podlage ali pa med gladko in strukturirano površino. Arhaično učinkujoč govori o preteklosti, vendar so njegove besede aktualne tudi za sedanjost, njihova globoka resnica pa nam je lahko popotnica za prihodnost.
Da, likovno prepričljiv, dovršen in avtorsko oplemeniten človeški lik Valentina Omana je ena nepozabnih slikarskih kreacij, nastalih na MMM artu 2000.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©