MMM Art

Art Circle

Portret - Franco Milani - 01Delo - Franco Milani - 01Portret - Franco Milani - 02

Franco Milani

Heterogena področja ustvarjanja Franca Milanija vselej ostajajo v okvirih likovnega sveta. V njih ima pogosto svoje mesto Njena podoba, pa tudi nebesno - zemeljska celota, ki se odraža v različnih kombinacijah kroga in kvadrata, dvojice, ki prekipeva v simbolnosti.
V kvadrat, ki vsebuje idejo mirovanja, je ujet krog, ki zbuja misel na gibanje, spreminjanje. Gre torej za preplet nasprotujočih si stvari, ki se simbolno stopnjujejo v pomenu kvadrata - oblike, ki ni edinstvena in torej pripada času, ter večnosti, ki jo predstavlja krog. Simbolna usmerjenost postaja vse močnejša, saj krog dobiva globino, tretjo razsežnost, ki ga spremeni v najpopolnejšo obliko - kroglo ...
Avtor se torej poslužuje, v govorici simbolov, najpogosteje in najsplošneje uporabljenih geometrijskih likov. Dodaja pa jim tudi lastna videnja in doživljanja, ki zaživijo ob uporabi različnih materialov, ki jih izbere za svoje instalacije. Nedvomno imajo poseben pomen tudi tanke kovinske palice, ki prebadajo like.
Milanijeve stvaritve so podoba umetniških hrepenenj, skrbno ujetih v simbolno pomenljivost.
Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©