MMM Art

Art Circle

Portret - Zdravko Milic - 02Portret - Zdravko MilicDelo - Zdravko Milic - 01Zdravko01Zdravko02

Zdravko Milić

Ustvarjanje Zdravka Milića zaznamujejo video pejsaži. Ekran je prizorišče abstraktne igre, oder, kjer se odvija dvoje iger: ena v njegovi notranjosti, a tista, ki jo želi Milić bolj poudariti, izstopa iz površine, še posebej na posameznih delih s t. i. točkami koncentracije na pejsažu. Monokromna slikarska površina, prevlečena z gosto, temno barvo, se v daljših ali krajših črtnih posegih, enakomerno porazdeljenih po slikarski površini, še močneje skoncentrira. Red in temačnost slikovnega ekrana razbijajo točke - zde se naključno izbrane - za katere uporablja neslikarske, celo svetleče se, kovinske materiale, ki vnašajo v igro ozadja nov vsebinski in likovni poudarek. Ob dejstvu, da slikar izhaja iz hrvaške Istre, bi za njegovo ustvarjanje lahko iskali stičišče v tej kamniti, rafinirano obdelani pokrajini, prinešeni ali dodani tudi briškim gričem. Kamnita kraška tla ne morejo zatreti življenja. Življenje se namreč v simbolično predelani ali asketsko omejeni obliki pojavlja tudi na Milićevi dvodimenzionalni slikarski površini in jo popelje v nove razsežnosti tretje dimenzije. Barva v obliki črtnih nanosov daje slikovni površini ritem, ki se s točkami koncentracije, v obliki vnašanja neslikarskih materialov, pa tudi z živahnimi barvnimi akcenti, še stopnjuje.

azdravkomilicportret

Zdravkoportret

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©