MMM Art

Art Circle

Portret - Dominique PinchiDelo - Dominique Pinchi - 01

Dominique Pinchi

Danes so slikarski zapisi heterogeni. Odražajo različne tokove sodobne likovne umetnosti in včasih močan odmik od uporabe konvencionalnih sredstev za beleženje likovnih zapisov. Tudi francoski slikar Dominique Pinchi je zapustil barvo kot klasično slikarjevo sredstvo izražanja. Posegel je po lavi, kavni usedlini, barvnem pigmentu, žaklovini, oglju. Z izbranimi materiali prezentira njemu priljubljeno temo ognja. Ta je vedno znova aktualna, prihajajoča iz skrivnostnega podzemlja, zato vsakokrat drugačna. Slikovne površine so zaradi bogatenja z različnimi materiali precej rustikalne. Na njih nastajajo nekakšne ceste ognja, ki jih avtor prezentira z zlaganjem koščkov oglja v linije. Dominique Pinchi posamezne dele slikovne površine tudi dobesedno zažiga. S tem dobi popolnejši učinek likovne stvaritve in celoto izpovedno naglasi. Barvni akcenti prezentirajo barve, ki se pojavljajo znotraj vulkana: nekaj je modrine, seveda ne manjkajo tudi oranžni, rdečkasti in rjavkasti toni. Kot nasprotje rustikalnosti površine se prefinjeno pojavlja tanka zlata nit, ki celoto oplemeniti.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©