MMM Art

Art Circle

Portret - Sanja SvrljugaDelo - Sanja Svrljuga - 01

Sanja Švrljuga

Prenosi sporočil so v svetu tehnološkega napredka različni. Likovnemu ustvarjalcu pa ostaja slika način komuniciranja. Angažirana hrvaška slikarka Sanja Švrljuga ustvarja slike, ki so komunikacija ne le v smislu videnja in zaznavanja, temveč tudi beleženja. Na njenih platnih se pojavljajo letrizmi, ki niso primarno avtoričino delo. To so stara, porumenela pisma, ki jih Sanja Švrljuga v obliki kolaža vgrajuje na slikovno površino. Nosilec komunikacije je človek, zato le-ta najde svoje mesto v tem svojstvenem likovnem prostoru. Njegov lik ni idealiziran, temveč tipiziran. Osebe so torej vedno iste, kot bi jih proizvajal stroj. Platno je nekakšno ogledalo. V njem se zrcali sodobni čas, v katerem način komuniciranja (pre)pogosto postaja podoben obratovanju stroja. Ob pogledu na nastala dela najdemo odgovore na nekatera temeljna človeška vprašanja, podana skozi simbolno naravnanost likovne stvaritve.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©