MMM Art

Art Circle

Portret - Sigita DauguleDelo - Sigita Daugule - 01

Sigita Daugule

Sigita Daugule je mlada likovna ustvarjalka, ki je v Rigi (Latvija) študirala stensko monumentalno slikarstvo. Z razstavami in študijskim izpopolnjevanjem pa si je že zgodaj utrla pot tudi v različne evropske države.
Na srečanju MMM ART jo je navdušila briška pokrajina, tako drugačna od tiste v kateri slikarka živi. Na njenih platnih se zrcalijo briški griči in strnjeno vaško jedro Medane. Realistično beleženje je prežeto s Sigitinim osebno doživetim pogledom. Za rahel odmik od resničnega sveta se slikarka odloči, da bi bilo njeno delo bolj izrazno. Stilizirana in zreducirana podoba prinaša specifičnost izbranega ambienta. Slikarska vizualizacija je rezultat sožitja risbe, kot konstrukcijskega temelja slike in barve, ki se razporeja znotraj črtnega okvira. Intenzivna barvna skala in moč črte prispevata k čustveni napetosti upodobljenega prizora.
V realizmu, zreduciranem na bistveno, je Sigiti Daugule uspela popolna prezentacija regionalnih posebnosti: arhitekturnih in urbanističnih posebnosti ter svojskosti geografskega značaja.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©