MMM Art

Art Circle

Delo - Ana Mazoy - 01

Ana Mazoy

V novodobni naglici, ko nam zmanjkuje časa za razmišljanja, so umetniki nedvomno svetle izjeme, saj so njihove likovne govorice vse bolj osebno poglobljene in prežete s svojstvenim duhovnim nabojem. Tako bi na nek način umetnike lahko imeli za rešitelje sodobnega človeka. So pa tudi ljudje, ki se morda bolj kot vsi ostali zavedajo pomembnosti preteklega, zgodovinske in kulturne dediščine. Ana Mazoy nedvomno spada mednje.
Njene zgodbe prinašajo bogato simboliko, resnice življenja in spoznanja o starih kulturah. Avtorica jih uteleša s pomočjo kolažne tehnike. Uporablja raznovrstne materiale, ki s svojo specifičnostjo in pojavnostjo simbolno bogatijo Anino zgodbo. Nosilke pripovedi so človeške glave, ki doživljajo metamorfoze, se spreminjajo, tako kot se spreminja tok življenja samega. Položene so na zlat ali srebrn kvadrat, na kovino, ki s svojo hladnostjo personificira bolečino. Ujetost v prostor kvadrata pa simbolizira dimenzijo časa in s tem kulture. Ta je namreč svoje sledi najpogosteje puščala na zidovih, o čemer nam pričajo stare stenske poslikave. Kvadratna razparceliranost vnaša v sliko tudi formo, ki se pogosto ponavlja, prav tako se ponavljajo podobe glav. Zgodbe tako ponazarjajo življenja številnih ljudi in različnih generacij. Njihovim metamorfozam lahko sledimo v Aninih likovnih zgodbah.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©