MMM Art

Art Circle

Delo - Azad Karim - 01Azad 01Azad 02Azad 03Azad 04Azad 05Azad 06Azad 07Azad 08

Azad Karim

Azad Karim je bil rojen leta 1954 v Arbilu, v pokrajini Kurdistan v severnem delu Iraka. Po končani srednji šoli se je vpisal na Inštitut za likovno umetnost v Bagdadu. Uspešno ga je končal in kot eden najboljših študentov prejel nagrado inštituta. Nato se je odločil za študij v tujini in leta 1976 prišel v Slovenijo, kjer se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1980 je diplomiral iz slikarstva. Leta 1983 je na ljubljanski akademiji končal še magistrski študij grafike. Veliko potuje po svetu in v muzejih proučuje artefakte, ki izhajajo s področij ob Evfratu in Tigrisu. To se že dalj časa odraža v njegovih umetniških delih. Razstavljal je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah, tako v Sloveniji kot v tujini. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad. Živi in ustvarja v Ajdovščini.

azadkarimportret

 

Azadove slike so nekakšna prostranstva, brezprostorja. Oder ustvarja strukturirana površina, na kateri začenja pripoved spomin na avtorjev rojstni svet. Ker ga je življenjska pot pripeljala v novo okolje, postane tudi to del likovne zgodbe. Ta se zapleta in razpleta z močjo stilizirane predmetne stvarnosti, s pomočjo znakov in simbolov, ki so navsezadnje elementi, na katerih temelji posamezna kultura in s tem civilizacija v širšem pomenu besede. Znamenja nečesa ali nekoga so lahkotno razporejena po slikovni površini. Lebdijo v prostoru, ki to na nek način sploh ni. Je le ploskev, ki jo avtor spremeni v bivanjsko okolje svojih nosilcev pripovedi. Tokrat je slikar želel postati vseobsegajoči pripovedovalec. S svojim likovnim besediščem je želel prestopiti meje danega slikovnega prostora. Doseči je želel odmev preko zidu letvice slikarskega platna. Zato si njegova znamenja iščejo prostor na obrobju, na okvirju ekrana. Segajo v nov ambient in zgodbi dajejo dodatne izpovedne razsežnosti.
Ustvarjalnost Azada Karima zaznamuje tudi bogastvo živahnih, toplih barv, ki pripomorejo k lahkotnosti slikovne površine.
Simbolno zaznamovane, s figurativnostjo in dekorativnimi prvinami obogatene, barvite in nekoliko skrivnostne zgodbe ne morejo prikriti slikarjevih korenin.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©