MMM Art

Art Circle

Portret - Ferdinand Neumuller

Ferdinand Neumuller

Dolgo časa, vse od izuma, je bila fotografija edini verodostojen dokument, nekakšen spomin, ki je ohranjal pogled na preteklost. Tudi danes je fotografija to in še mnogo več. V zadnjih desetletjih se ji je, po zaslugi številnih avtorsko zaznamovanih pristopih, poleg dokumentacijske, pridružila še umetniška vrednost.
Naloga slikarjev, portretistov v zgodovini umetnosti, nikoli ni bila lahka. Portretiranec si je želel biti podoben, všečen, včasih pa se je vsemu temu pridružila še narcisoidnost in s tem želja po lepoti. Tako je bila fotografija resnično dobrodošla, saj je dala verodostojno podobo. Tako je še danes, seveda če se avtor ne poigrava v samem procesu beležnja ali pozneje v laboratoriju. Ker pa je fotograf umetnik, mu je vse to celo dovoljeno.
Ferdinand Neumuller je avstrijski fotograf, ki s svojim medijem spregovori o ljudeh ali krajinah. Lahko pa oboje združi. Tako so v Medani nastali zanimivi portreti udeležencev in oblikovalcev MMM arta 2000, obogateni s pogledom na neposreden ambient. Figura na pejsažu dela krajinski izsek veliko bolj živ in humaniziran, hkrati pa natančno definira čas in kraj, v katerem se je portretiranec znašel. Nastale fotografije nedvomno izžarevajo avtorski pristop, bogastvo osebnega naglasa, hkrati pa ohranjajo verodostojnost.
Svoje avtorsko poslanstvo je fotograf Neumuller dopolnil s fotografijami likovnih del, nastalih v začasnem medanskem ateljeju na domačiji Klinec.
To je bila tudi priložnost, da se je ponovno vrnil v bližino Trsta, mesta, o katerem je spregovoril s pravo fotografsko monografijo.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©