MMM Art

Art Circle

Delo - Guido Lodigiani - 01

Guido Lodigiani

Guido Lodigiani, profesor kiparstva na milanski Breri, je ustvaril še eno izmed svojih zanimivih risb. Te mu pogosto pomenijo začetek ustvarjalne poti v svet kiparstva, lahko pa odigrajo vlogo zaključene likovne celote.
Risba je nedvomno temeljno polnomočno sredstvo izražanja. Slovenski likovni ustvarjalec in izredni profesor na ALU v Ljubljani Tomaž Kržišnik je nekoč dejal: »Risba je odgovorna do nečesa, kar vidiš.« Z njo je seveda ohranjen stik s svetom videnega, a interpretacija realnosti je avtorsko zaznamovana. Tako je risba Guida Lodigianija prinašalka podobe neke krajine, čeprav vsebina izpovedi ni spoznavna in določljiva. Čutiti je naslon na videno in doživeto realnost, ki se pod močnim avtorskim vplivom spreminja v simbolno občutenje atmosfere določenega ambienta. Guido Lodigiani se v svojem zapisu omejuje le na bistvo, s tem pa ohranja osebno naglašenost in zaznamovanost ter likovno prepričljivost povedane zgodbe.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©