MMM Art

Art Circle

Delo - Jacques Lucas - 01

Jacques Lucas

Francoski slikar in kipar Jacques Lucas je figuralik. Na slikovni površini, nastali na srečanju MMM art, dominira človeški lik. Spremljajo ga posamezni deli človeških teles, ki jih je avtor razporedil po danem prostoru in nekatere izmed njih celo večkrat upodobil. Med elementi pripovedi je vzpostavil komunikacijo in tako ustvaril prispodobo sodobnega sveta, njegovo odprtost in možnost sodelovanja med posamezniki. Nastal je nekakšen mozaik, podoba in prispodoba časa, v katerem živimo. Tematika nastalih del je aktualna, je zrcalna podoba našega življenja, ki ga živimo raztrgani med številnimi obveznostmi, željami in potrebami. Naši stiki z ljudmi so pogosto omejeni in polovičarski, v odnos s sočlovekom damo le košček sebe, zato na razparcelirani dvodimenzionalni slikovni površini najdemo le posamezne dele človeškega telesa.
Proces beleženja vselej prinaša prepoznavno, dovršeno figuro, kot bi avtor želel pokazati, da so krivci za takšno situacijo še kako znani.
Svojstvena predstavna podoba aktualnega časa razgalja avtorjeva doživljanja in interpretiranja.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©