MMM Art

Art Circle

Delo - Jakov Brdar - 01

Jakov Brdar

Je čas doživljanj, vsrkavanja utrinkov, kopičenja spominov. Je čas dolgih razmišljanj. Potem pa nastopi kiparjev čas. Je le trenutek, silovit izbruh nakopičenega, podoživetega. Iz avtorjeve notranjosti privre na dan kot vulkan. Nezadržno, svobodno. Z neizmerno energijo. V ustvarjalni ekstazi postane izbrana tvarina vsa voljna. Vdano se podreja kiparjevim odločnim, celo silovitim, premišljenim in senzibilnim dotikom. Le nekaj odločilnih Brdarjevih posegov v glineno maso in porodi se podoba človeka, obrazna forma, ki svoj novi, dokončni izraz pridobi ob dotiku s trdoto tal. Podobe, ki niso perfekcionističe, realistične, pa tudi ne abstraktno neprepoznavne. Dovršene so in tako zelo, zelo prepoznavne. Svojske, Brdarjeve. Tako prežete z avtorjevo idejo, z njegovimi mislimi, stanji, vizijami in željami, ki sestavljajo njihovo okostnico, da se ta tudi ob silovitem dotiku tal ne zlomi. Ohrani, celo nadgradi se v simbolični, aluzivni in asociativni portret.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©