MMM Art

Art Circle

Delo - Luis Rapela - 01

Luis Rapela

Galicijski slikar Luis Rapela nam želi spregovoriti o svetu, ki mu pripada. V novih ustvarjalnih okoljih pa vselej najde nekaj, kar vkomponira v svojo pripoved. To je novo poglavje v knjigi njegovega likovnega snovanja, a iberijska zemeljskost ostaja vselej prisotna. Prezentira se predvsem s slikarjevo paleto, ki se začenja z belo, ta pa preko hladnejših sivih tonov prehaja v peščeno in se nato stopnjuje od oker, svetlo in temno rjave barve ter številnih drugih rjavih podtonov vse do črne. Barvnemu simbolizmu se pridružuje globljepomenska govorica znakov in simbolov, ki se osamosvajajo iz abstraktne zasnove.
Tokrat nas je avtor v Medani presenetil, saj je slikovne površine odel v svojstveno mehkobo, ki jo je začutil ob pogledu na valovanje briških gričev. Padajoče listje je pred slovesom jeseni na njegovih slikah zapustilo sled v obliki odtisa. Za odtiskavanje pa je uporabljal celo kose zarjavelega železa. In rjavine so postale simbolna pripoved o deželi rojstva in bivanja, o briških tleh in navezanosti ljudi na zemljo, o jeseni in oksidaciji kovine in o marsičem drugem, kar je v trenutkih ustvarjalnega zanosa napolnjevalo umetnikovo notranjost.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©