MMM Art

Art Circle

Delo - Renate Christin - 01

Renate Christin

Slikarska izpoved Renate Christin je pogovor med ambientom in avtorico samo. Čeprav je slikovna površina abstraktno zasnovana, vsebuje posamezne figuralne elemente in svet predmetnega. Vse to se znajde v opoju intenzivnih barv in različnih svetlobnih stanj. V barvni skali, ki jo na slikarkino paleto prinese neposredni ustvarjalni izziv, je ujet odsev prostora in časa. Barva prinaša čustveni naboj, občutja, stanja, doživljanja, fluid, ki ga slikarka začuti. Renatina medanska temeljna barva je bila rumena, pogojeval pa jo je kolažirani potiskani papir. Avtoričino slikarstvo je postalo igra med barvo in uporabljenimi plakati, med nepredmetnim in figuralnim in končno med umetnico in neposredno okolico. Ustvarjen je bil dialog svobode in odprtosti, ki se nadaljuje tudi v odprtost osebnih videnj in doživljanj posameznika. Slikovne površine pa so se iz medanskega okolja razširile v prostranstva neskončnih sončnih širjav.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©