MMM Art

Art Circle

Delo - Vasko Lipovac - 01

Vasko Lipovac

Iz Splita je v Medano prišel Vasko Lipovac, človek morja. S seboj je prinesel košček rodnega Kotorja, ki mu podarja nenehni ustvarjalni navdih. Od tu izhajajo njegovi mornarji, kopalci, kapitani, športniki ter številni liki mož in žena. Rojevajo pa se v svojstveni, prepoznavni in izoblikovani likovni govorici Vaska Lipovca, v sintezi slikarskih in kiparskih dejavnikov. Slikarsko ploskovitost dopolnjuje s kiparsko voluminoznostjo. V svojem formalnem nagovoru pa se poslužuje izrazne stilizacije, poudarjanja posameznih fizionomičnih delov in značajskih potez. Njegovi liki so pripovedno zgovorni, žive priče ambienta, ki mu ostaja ustvarjalni izziv. Podobni so si, nikoli pa enaki, obogateni z otroško preprosto naivnostjo in rahlo ironično sporočilnostjo. Takšen je tudi njegov medanski mornar v miljeju mogočne ladje. To je še ena avtorjeva variacija občutenega, v kubizmu iščočega likovnega nagovora.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©