MMM Art

Art Circle

Beti Bricelj 1portretBeti Bricelj 2portretBeti Bricelj 3portret beti 01beti 02beti 03beti 04beti 05beti 06beti 07beti 08beti 11beti 09

Beti Bricelj

Beti Bricelj

Beti Bricelj was born in 1974 in Postojna (Slovenia). In 2000 she graduated from Fine Arts on Arthouse - College of Visual Arts in Ljubljana. In her diploma thesis she focused on the elements of Aboriginal Art in the abstraction of three holy colors. After completing her studies she continued her education in Australia where she lived for a year. She accepted the invitation of an Australian government organization to participate in a research of the Aboriginal culture organized by the Department for Aboriginal Affairs, South Australia, Adelaide from 1998 to 1999.

Beti Bricelj participated in numerous independent and joint exhibitions in Slovenia and abroad.

She lives and works in Postojna.

As an artist she took up an architectural challenge and designed the front of the Epicenter B2 Trade and Business Center in Postojna using her expertise in art.

Webpage: http://betibricelj.weebly.com

SELECTED PUBLICATIONS:

Beti Bricelj pri svojih slikarskih raziskavah izhaja iz izkušenj konstruirane in kinetične umetnosti, ki je bila v minulem stoletju označena za »zadnjo avantgardo« (po Lei Vergine) in ki v zadnjem času doživlja svojevrsten preporod. Ne samo, da v svetu narašča zanimanje za klasike te usmeritve, v vse bolj očitnem vračanju k slikarstvu se pojavljajo tudi novi avtorji, ki gradijo na racionalističnih osnovah strukturiranja likovnih izjav. Tudi Bricljeva se je poglobila v bogato umetniško in idejno zapuščino, ki ji pomeni spodbudo za razmišljanja o osebni nadgradnji njenih sintaktičnih paradigem tako na formalni ravni kot v kromatski sferi. Modularni red, ki ga vzpostavlja s svojimi podobami, funkcionira kot generator »odprtega dela« v smislu, v kakršnem ga je formuliral Umberto Eco, optično-kinetični učinek njenih slik pa namesto dimenzije prostora izpostavlja dimenzijo časa, ki pogledu, vajenemu iluzionistične zaznave globine polja, narekuje pomemben premik pri pristopu k likovnemu delu. Konkavno-konveksna dinamika barvnih alternacij ustvarja vedno nove percepcijske kombinacije, gledalec je soočen s podobami, ki so hkrati v sebi zaključene in segmenti potencialno neskončne celote, v katero se lahko imaginarno nadaljujejo. Proces slikanja, ki ga prakticira Beti Bricelj, je zavezujoča stalnica v diskurzu, katerega sintaktični elementi so povezani v atraktivne vizualne izjave, v katerih se primarne barve prepletajo z rafiniranimi toplimi in hladnimi odtenki iz repertoarja, ki ga avtorica vsakič znova sestavi in razstavi med konstruiranjem in dekonstruiranjem oblik, optimalno usklajenih z izbranimi kromatskimi dispozitivi.

Brane Kovič

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©