MMM Art

Art Circle

jasmina 01jasmina 02jasmina 03jasmina 04jasmina 05 

Jasmina Rojc

Jasmina Rojc

Čeprav Jasmina Rojc šele zaključuje študij na Accademii di Belle Arti v Benetkah, ustvarja prepoznaven in zanimiv opus. Ta vključuje raznolika tematska izhodišča, naslikana v klasičnih slikarskih tehnikah, med katerimi ima dominantno mesto tehnika olja na platno.
Njena ustvarjalna misel se sprehaja po svetu konkretnega, a ne zato, da bi v njem iskala vizualnih informacij za veristični prenos na slikarsko platno, ampak, da bi v njem odkrila tiste elemente, na katerih lahko izgrajuje osebno, simbolno poglobljeno in sublimno sporočilnost. Njeni pejsaži so namreč kot imaginarni, pravljični, mistični ali fantazijski svetovi, odprti v neskončna prostranstva. V prostorski iluziji, očiščeni nepomembnih mimetičnih prvin, poglede in misli zaposlujejo globlje pomenljivi elementi. Tovrstno vlogo premorejo že drevesa, saj ta niso le sestavni del naravnega ekosistema, ampak znamenje s številnimi simbolnimi razlagami. O njih pričajo tudi krajine s poudarjeno perspektivo ali z dramatičnimi tektonskimi prelomnicami. V Jasmininih stopniščih pa se simbolizem še izraziteje manifestira in odločno vzpenja v pomenljive sfere. Včasih pa sorodne miselne namige prevzamejo lestve.
Pot v neskončnost je tudi pot k svetlobi, natančneje, k še enemu znamenju, ki celoto vodi v duhovna, transcendentalna stanja.
Jasmina Rojc v praksi dosledno uporablja likovno teoretska in hkrati naravna načela gradnje slike, anatomijo narave v vseh njenih pojavnih oblikah, ali pa človeka, kadar se odloča za njegovo upodobitev. S premišljeno, drobno in prefinjeno potezo izgrajuje podobe in z jasnimi linijami riše konture elementov pripovednosti in izpovednosti hkrati. Z barvami vzpostavlja posebno atmosferičnost. Osmisli jo z občutenimi barvnimi prehodi, s harmoničnimi prelivanji ali pa napetimi, dramatičnimi soočanji, s senčenjem in svetlobnim stopnjevanjem. Z barvami uresničuje tudi barvno modelacijo in modulacijo.
Likovno življenje in sporočilo njenih slik stremita po presežnih vrednostih. Vgrajena resničnost ima namreč nov, simbolen, metaforičen ali asociativen pomen.

Anamarija Stibilj Šajn

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©