MMM Art

Art Circle

Tomasz Barczyk Tomasz Barczyk01Tomasz Barczyk02Tomasz Barczyk03Tomasz Barczyk04Tomasz Barczyk05Tomasz Barczyk06Tomasz Barczyk07Tomasz Barczyk08Tomasz Barczyk09Tomasz Barczyk010

Tomasz Barczyk

 Tomasz Barczyk

 Grafik, malarz, fotografik, projektant urodził się w 1975 roku w Chełmie na lubelszczyźnie. Studia w latach 1996-2001 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Kierunku Grafika. Dyplom z wyróżnieniem w 2001 roku w pracowni drzeworytu i linorytu. Medal Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny. Pracuje na kierunku grafika w macierzystej uczelni.
Autor 8 wystaw indywidualnych, udział w ok. 80 wystawach, w tym ponad 40 międzynarodowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach graficznych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów, galerii i prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Graphic artist, painter, photographer, designer born in 1975 in Chelm in the Lublin region. Studies in 1996-2001 at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Torun, the Department of Graphic. Graduated with honors in 2001 in the atelier of woodcut and linocut, and Tymon Niesiolowski Medal for the best artistic diploma. He works at the Faculty of Fine Arts, the Nicolaus Copernicus University in Torun, the Department of Graphic. Author of eight solo exhibitions, participation in about 80 exhibitions, including more than 40 international in the country and abroad. Winner of awards in graphic art competitions. His works are in the collections of museums, galleries and private collections in Poland and abroad.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©