MMM Art

Art Circle

Iwona Wyszatycka Iwona Wyszatycka01Iwona Wyszatycka02Iwona Wyszatycka03Iwona Wyszatycka04Iwona Wyszatycka05Iwona Wyszatycka06

Iwona Wyszatycka

Iwona Korgul-Wyszatycka

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w 1979 ze specjalizacją konserwator-muzeolog. W 1979 podjęła pracę w Muzeum Mazowieckim w Płocku, gdzie pracowała do 2009, przez wiele lat jako starszy kustosz i kierownik Działu Sztuki. Główna współautorka scenariusza nowej ekspozycji secesji i jej aranżacji w muzeum w Płocku (2005). Autorka wielu wystaw i scenariuszy wystaw secesji w kraju i za granicą, również tekstów do katalogów i albumów dotyczących zbiorów secesji w Płocku m.in. „Malarstwo polskie 1890-1914”, „Secesja ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku” i innych.  Autorka scenariusza wieloodcinkowego filmu oświatowego o secesji dla TVP Polonia w reżyserii Wojciecha Majewskiego. Równocześnie z pracą zawodową zajmuje się twórczością artystyczną. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, także w ogólnopolskich plenerach. Uprawia pastel, akwarelę i batik. 

Studies at the Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Torun. Graduated in 1979 with an art  conservator and museum expert specialization. In 1979 she started to work at Museum of Mazovia in Plock where she worked until 2009, for most years as a senior curator and  head of the Department of Art. Main co-author of  the new exhibition of Art Nouveau and its arrangement in the museum in Plock (2005). The author of numerous exhibitions and secession scenarios in the country and abroad also author of texts for catalogs and albums for collections of secession in Plock, inter alia, "Polish Painting 1890-1914", "Secession from the Museum of Mazovia in Plock," and others.  Author of the script for the  multi-episode educational film about secession for TVP Polonia, directed by Wojciech Majewski. At the same time with professional work she is involved in artistic creativity. Member of the Polish Pastelists Association. She has participated in numerous individual and group exhibitions, including nationwide plein-air. She practises pastel, watercolor and batik.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©