MMM Art

Art Circle

Stanislaw Baj1Stanislaw Baj2 Stanislaw Baj01Stanislaw Baj02Stanislaw Baj03Stanislaw Baj04Stanislaw Baj05Stanislaw Baj06Stanislaw Baj07Stanislaw Baj08Stanislaw Baj09Stanislaw Baj10

Stanislaw Baj

 Stanisław Baj

 

 

Urodzony w 1953 w Dołhobrodach na Podlasiu.  Studia w latach 1972-1978  na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów Michała Byliny, Janusza Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Malarstwa ASP  w Warszawie. Od 2005 sprawuje funkcję prorektora w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor ponad 80 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych. 

Born in 1953 in Dołhobrody village in Podlasie. Studies in the years 1972-1978 at the Academy of Fine Arts in Warsaw under the supervision of professors Michał Bylina, Janusz Siennicki  and Ludwik Maciąg. Graduated with distinction from Professor Ludwik Maciąg atelier. Since 1982, he has been a didactic employee of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Since 2005, he has been the deputy rector at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Author of more than 80 individual exhibitions both  home and abroad, participated in over 100 group exhibitions. His works are in the Polish museums and private collections home and abroad.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©