MMM Art

Art Circle

Nikola Žigon  03Nikola Žigon  04Nikola Žigon 01Nikola Žigon 02Nikola Žigon 05Nikola Žigon 06Nikola Žigon 07Nikola Žigon 08Nikola Žigon 09Nikola Žigon 10 

Nikola Žigon

Nikola Žigon je rođen 13. jula 1958. godine u Ljubljani. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo u klasi profesora Mome Antonovića. Bavio se crtežom, koji smatra najvažnijom likovnom disciplinom, video artom i instalacijom, a od 2000. godine posvećuje se slikarstvu. Izlagao je u Parizu, Beogradu, Minhenu, Tivtu... Član je  ULUS-a i ekskluzivni član Prom galerije u Minhenu od 2002. godine. Njegova dela su izložena u stalnoj postavci muzeja Wruth u Minhenu, a preko 300 drugih se nalazi u privatnim kolekcijama. Živi i radi u Beogradu.

Nikola Žigon/2013070703463845/mid/" class="content-photo" title="" alt="foto etko Nikola Žigon" />

 

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©