MMM Art

Art Circle

 AnnaZakharkina01AnnaZakharkina02AnnaZakharkina03AnnaZakharkina04

Anna Zakharkina

Anna Zakharkina

Anna Zakharkina was born in Moscow. Graduated from Moscow State Stroganov University of Industrial and Applied arts. In 1990 studied in Italy at the Umberto Boccioni Art Lyceum in Milan. Since 1998 Anna is a member of Moscow Artists Union.
Since 1988 Anna Zakharkina’s works have been exhibited in Russia and abroad: Young Artists show at Kuznetskiy exhibition hall 1992; Moscow Artist Union Applied Arts exhibition at Kuznetskiy Most 1998; Solo exhibition at Palazzo Radomiri in Kotor, Montenegro 2004; exhibition of Anna Zakharkina and Vladimir Nadezhin at Kuznetskiy Most 2007; Moscow Artists Union 75th Anniversary exhibition 2008; a solo exhibition at Moscow City Hall 2009; The World of Fine Art and Sculpture exhibition at the Central House of Artists in Moscow 2010.
Anna Zakharkina’s works represent neoclassical traditions in Russian art. The artist’s works are in various collections in Russia, Italy, United Kingdom, Slovenia, Montenegro and Izrael

ROJENA V MOSKVI LETA 1972 KJER JE DIPLOMIRALA NA MOSKOVSKI DRZAVNI UNIVERZI ZA INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE IN UPORABNO UMETNOST '' STROGANOV ''. LETA 1990 JE STUDIRALA V ITALIJI NA LIKOVNEM LICEJU UMBERTO BOCCIONI V MILANU. OD LETA 1998 JE CLANICA DRUSTVA MOSKOVSKIH UMETNIKOV.
DELA UMETNICE PREDSTAVLJAJO NEOKLASICISTICNO TRADICIJO RUSKE UMETNOSTI.
DELA SO V ZBIRKAH V RUSIJI, ITALIJI, VELIKI BRITANIJI, SLOVENIJI, CRNI GORI IN IZRAELU.
OD LETA 1988 JE RAZSTAVLJALA V RUSIJI IN PO SVETU: RAZSTAVA ZA MLADE UMETNIKE V SALONU KUZNETSKIY LETA 1992, RAZSTAVA DRUSTVA MOSKOVSKIH UMETNIKOV V KUZNETSKIY MOSTU 1998; SAMOSTOJAN RAZSTAVA V PALACI RADOMIRI V KATORJU, CRNA GORA 2004; RAZSTAVA SKUPAJ Z VLADIMIRJEM NADEZHIN V KUZNETSKIY MOST LETA 2007; OB 75 OBLETNICI DRUSTVA MOSKOVSKIH UMETNIKOV LETA 2008, SAMOSTOJNA RAZSTAVA V MOSKOVSKI MESTNI HISI 2009; RAZSTAVA V SKLOPU FESTIVALA SVETA LEPIH UMETNOSTI IN KIPARSTVA V HISI UMETNIKOV V MOSKVI LETA 2010.

AfotoAnnaZakharkina

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©