MMM Art

Art Circle

Jelena Sredanović

Jelena Sredanović /Srbija
Rojena leta 1982. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost pri prof. Zoranu Todoroviću leta 2005, kjer je leta 2009 zaključila tudi magistrski študij. Trenutno je asistentka na Akademiji umetnosti v Novem Sadu in doktorska študentka na Univerzi za umetnost v Beogradu. Je prejemnica nagrade Great Seal Award 2010, ki predstavlja eno od najstarejših in najprestižnejših nagrad za grafično umetnost v Srbiji ter dobitnica drugih nagrad. Je članica Društva likovnih umetnikov Vojvodine.
E pošta:  info@jelenasredanovic.com

_________________________________________________________________________________
Jelena Sredanović is an artist born in Novi Sad, Serbia, in 1982. She graduated from the Academy of Arts in the class of prof. Zoran Todović in 2005 and obtained Magister degree in 2009. Jelena is Research Assistant at the Academy of Arts in Novi Sad and PhD student at the University of Arts in Belgrade.
Jelena Sredanović is the winner of the Great Seal award 2010, the prize which was established in 1963. and represents one of the oldest and most prestigious awards for graphic art in Serbia and the region. She won second prize at the Walter Koschatsky Art Award in 2009. Jelena won first prize at the 38th Novi Sad Salon called Micro-maneuver. She is a member of the Association of Artists of Vojvodina.

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©