MMM Art

Art Circle

Ana Legčević

Ana Legčević 

analegcevic@gmail.com
Ana Legčević (1984)  Rojena v Zagrebu, je absolventka slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in  oblikovanje Univerze v Ljubljani. Deluje na področjih konceptualne umetnosti,  instalacije in slikarstva. Konstitutiven element njenih del je čistost forme in nenehno  ponavljanje vizualnih členov, kjer združuje konceptualne ideje in njene vizualne  upodobitve. Razstavljala je na skupinski razstavi Transform v Galeriji Constantin  Brancusi v Bukarešti in razstavi Pravočasno v ljubljanski Galeriji Škuc. Leta 2014 je  za delo Štetje/kajenje prejela nagrado ALUO.  

Ana Legčević (1984)  Born in Zagreb, she is about to graduate in painting from the Academy of Fine Art  and Design (AFAD) of the University of Ljubljana. Her work involves conceptual art,  installation and painting, with the main element of her works being pure format and  the constant repetition of visual constituent parts, combining concepts and their visual  realisations. Her work has been shown at the exhibition Transform in the Constantin  Brancusi Gallery in Bucharest and the exhibition On Time in Ljubljana's Škuc Gallery.  In 2014, she received an AFAD award for her work Counting/smoking.   

Skupinski projekti 
2015 Velenje, Galerija eMCe plac, »Vse okus. Pol Maščoba.« 
2014 Ljubljana, Jalla Jalla, Metelkova mesto, »I bo padla za vas« 
2012 Ljubljana, Galerija Vžigalica, »Video-obrat« 

Skupinske razstave 
2014 Ribnica, Galerija Miklova hiša, »To ni ljubezenska pesem« 
2014 Bukarešta, Constantin Brancusi Gallery, »Transform« 
2014 Ljubljana, Galerija ŠKUC, »Pravočasno« 
2013 Ljubljana, Mesec oblikovanja 
2013 Ljubljana, Galerija Srečišče, Hostel Celica, Metelkova mesto, »Razstava« 
Samostojne razstave 
2013 Ljubljana, SiTiART store, Kristalna palača, »78384553« 
Nagrade 
2014 Prejela nagrado ALUO za delo Štetje/Kajenje   

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©