MMM Art

Art Circle

 AlexandraBarth01AlexandraBarth02AlexandraBarth03AlexandraBarth04AlexandraBarth05AlexandraBarth06AlexandraBarth07AlexandraBarth08AlexandraBarth09AlexandraBarth10

Alexandra Barth

 Alexandra Barth

  nar. 14.06.1989, Malacky   Vzdelanie/Education   2007 – 2013 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave(AFAD), 4. ateliér prof. Ivana Csudaia (Mgr. art.) 2000 – 2007 Gymnázium Dr. M.Luthera, Bratislava   Výstavy/Exhibitions   Samostatné/Solo:   “Pokoj”, PRFR studios, Bratislava, 2015   “Zberateľská vášeň”, Galéria KC Dunaj, Bratislava 2013   “OCD Trippin”(Alexandra Barth & Dominika Žáková), IV.Ateliér-Cvernovka, Bratislava, 2013   “Fairytale error”, Flatgallery, Bratislava, 2013   “Candyshot”,(Alexandra Barth & Dominika Žáková) Lightpark, Bratislava, 2012   “Limbo runaways”, Drink In gallery, Bratislava, 2012   „End of story“, Axioma, Bratislava, 2011   „Muchotrávky nevideli nič ”, PF01, Bratislava, 2009   Skupinové/Group:   “DUB gallery”, Umelka, Bratislava 2014                                                     “Rozmanitosť nutná”,  SNG, Bratislava 2014                                                               “Magisterské diplomové práce” Dom Umenia, Bratislava 2013“SPPirit, Galéria SPP, Bratislava, 2013   „Consistent”, Oravská galéria, Dolný Kubín, 2011   „Katzensuppe“, SODA, Bratislava, 2011   „Dambusters, Zvolenský zámok, 2011   „Art now“, Kasárne/Kulturpark, Košice, 2010   “Young ass”, Kressling, Bratislava, 2010   “Parallels”, skupinová výstava VŠVÚ a Maďarskej Univerzity výtvarných umení, Barcsay Exhibition Hall, Budapešť, 2010   Artist statement   Vyrastala som na animovaných seriáloch americkej produkcie( TV kanál Cartoon Network), to ovplyvnilo moju predstavivosť a následne aj výtvarný prejav. Plošná, čistá vizualita je premňa najprirodzenejším vyjadrovacím prostriedkom. Vždy som mala tendenciu vytvárať si predstavu o svojom živote vo forme animovaného seriálu, alebo skôr ako sériu snímkov z neho.    Keď idem robiť obraz, vychádzam z reality(fotografia), ktorú si však vďaka vektorovej grafike viem prispôsobiť tak, aby čo najlepšie  vypovedala o mojom vnímaní skutočnosti. Obrazy nie sú fotorealistické, ale pôsobia reálne – ako simulácia života - model.   Vždy ma zaujímalo akým spôsobom sa vytvárajú kladní a zlí hrdinovia, a ako v reálnom živote takéto rozdelenie neexistuje.  Rada obraciam tento pohľad na ruby a hľadám v hrdinoch to, čo nie je na prvý pohľad zrejmé.. Vytváram si obraz o tom, ako by napríklad popoluška fungovala v reálnom svete, kde by možno po čase začala svojho princa emocionálne vydierať pasívnou agresiou alebo by začala mať problémy s liekmi ktorými utešuje svoju traumu z ťažkého detstva.) Tak isto hľadám “temné” stránky aj v rôznych iných na prvý pohľad radostných predstavách(svatba ako pasca, dieťa ako nástroj na zvýšenie svojho ega, atď.)   Skúmaním iných hrdinov som dospela k tomu, že si potrebujem vytvoriť svojho vlastného – model seba.    Moja hrdinka nazachraňuje svet, ale vidíme ju ako vstáva, fajčí, upratuje, atď. Sú to všetko zväčša reálne situácie v ktorých sa sama bežne nachádzam. Prostredníctvom tejto figúrky si snažím urobiť model svojho života, nájsť v tom celom nejaký príbeh, vysvetlenie toho – čo je to vlastne za hrdinku a o čo jej ide.    I have grown up watching American cartoons from Carton Network TV station, which had a great impact on my imagination and my artistic expression. Clean and hard-edged visual style was therefore the most natural for me. I’ve always been able to imagine my life as if it was a part of cartoon story, or maybe movie  stills made from it. I always use representations of reality(photographs) as starting point for my paintings, but, thanks to vector graphics software, I’m able choose only the parts I consider helpful in trying to say something about my own view on what is “real” and what is important for me. Although my paintings are not photorealistic, they are being real in a way – like a life-simulation – or a model.   I’ve been always interested in the way the good and the bad fairytale heroes were defined and also, how this dichotomy doesn’t work in real life. I like to find hidden nature of these heroes.. I’m trying to imagine the Cinderella in real life – maybe she would eventually begin to emotionally blackmail her prince using passive aggression, or she would overdo it with the pills she would take to overcome her childhood trauma.. I’m also seeing these darksides in other typically happy moment’s of one’s life(marriage as a trap, having a child as an ego boost).    I realized, I needed to develop my own hero – as a model of my self. This heroine is not trying to save the world, instead she is just waking up, smoking, cleaning, etc. These situations are based on my own everyday life experiences. I’m trying to see my life through the perspective of this action-figure, I want to see my experience as a story – to understand this heroine and to figure out what her point is.  

AlexandraBarthportret1AlexandraBarthportret2

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©