MMM Art

Art Circle

 TomokoPortret01Tomoko01Tomoko02Tomoko03

Tomoko Watanabe

Tomoko Watanabe
JAPONSKA

Tomoto Watanabe se je rodila leta 1983 v mestu Gifu na Japonskem. Študirala je na akademiji za umetnost na Okinawi. Redno razstavlja na Japonskem, leta 2011 je prejela tudi nagrado Ikeda Piedmont Contemporary Art Prize za svoje delo. Deluje na področjih slikarstva in instalacije. Živi in dela na Okinawi. 

 

 

 

Tomoko Watanabe

Born:1983

2007 Exhibition (Okinawa Prefectural University of Arts included library・Art museum)

2008   Okinawa Prefectural University of Arts 19th Graduation Exhibition

                                                  Awarded Purchasing

2011   Ikeda Piedmont Contemporary Art Exhibition 2011

       「As rotation of the universe」(Gifu )       Awarded Up-and coming Artist Prize 

2012   New Generation Exhibition of Contemporary Art 2012 (Gifu)

2013   Exhibition (Kyokusho museum)

 Rashinban Selection Exhibition 2013  「Attention of Artist Exhibition」(Tokyo)

 Nakanojo Biennale 2013 (Gunma)

2014  8th Naufu Hill Art Fair (Gifu)

2015  9th Naufu Hill Art Fair (Gifu)
Nakanojo Biennale 2015 (Gunma)

2016  Ikwda Piedmont Story 2016

Ganse-ji Temple Mounds Art Exhibition (Gifu)


This exhibit shows the positions of color. At the front we can see vivid colors. Firmly squint and you can observe the colors which are located far away in the background. It is similar to our everyday mental focus. For example, in spring the moment that vivid colors sprout and open from the leaves of large trees we have a feeling of surprise. Even though we might see green leaves our hearts we might feel a luscious pink color. Over time the color of the changing leaves can also change the focus of our minds. This change can lead us to ambiguity and it can constantly by bring new feelings. The physical three dimensional space of this piece allows you to become part of the exhibit and to put yourself on to it’s surface, allowing you to move into and out of it’s landscape freely. By building this piece as an abstract exhibit the artist would like us think about the presence of ambiguity in the painting, and how the feelings affect us.

Ta razstava prikazuje pozicije barve. Na sprednji strani vidimo žive barve. Trdno škiljenje in lahko opazujejo barve, ki se nahajajo daleč v ozadju. To je podobno kot naše vsakdanje duševne osredotočenosti. Na primer, v spomladi trenutek, ki žive barve vzklijejo in odprt iz listov velikih dreves imamo občutek presenečenje. Čeprav smo lahko videli zeleno pušča naša srca lahko čutimo slasten rožnate barve. Sčasoma se lahko barva spreminjajočih listov tudi spremeniti fokus naših glavah. Ta sprememba nas lahko pripelje do nejasnosti in lahko ves čas, ki ga prinašajo nove občutke. Fizični tri dimenzionalni prostor tega dela omogoča, da postanejo del razstave in si dal na to površino, ki vam omogoča, da se premaknete v in iz da je pokrajina prosto. Z izgradnjo tega dela kot abstraktno razstavi bi umetnik rad Pomislimo prisotnosti dvoumnosti v sliki, in kako so nas čustva vplivajo.

TomokoPortret02

 

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©