MMM Art

Art Circle

Jazz - 01

Festival Jazz & Wine

Circolo Controtempo iz Krmina, partner v projektu MEDANA ART.

W www.controtempo.org
Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©