MMM Art

Art Circle

 kovic1kovic2kovic3

 

Brane Kovič

Brane Kovič velja kot umetnostni zgodovinar in samostojni likovni kritik zaradi nadrobnega poznavanja domače in mednarodne likovne scene, predvsem pa zaradi svojih navezav z mednarodnimi tokovi v likovni umetnosti za enega redkih pri nas. Večino časa namenja udejstvovanju na mednarodnem likovnem prizorišču. Obenem organizira razstave, sodeluje na licitacijah, predava in piše.

V javnosti se pogosto oglaša kot neprizanesljiv kritik slovenske pa tudi svetovnih kulturnih politik. Med drugim pravi, da so zvezde na sodobni umetniški sceni dejansko kuratorji, hkrati pa ima sodobna umetnost, poleg tega, da je dostopnejša od moderne ali klasične, še en adut: iz malega sveta umetnosti ustvarja nov jet set – tisti, ki ga sestavljajo, se srečujejo na sejmih in otvoritvah na vseh koncih sveta, imajo enak okus, delijo si enaka čustva. Je generalni sekretar prestižne Aice.

foto etko Brane Kovič

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©