MMM Art

Art Circle

 Jagoda 01ap jagoda

Jagoda Barczynska

Jagoda Barczynska, Curator, Museum in Chelm, Chelm, Poland

ap jagoda1

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©