MMM Art

Art Circle

MEDANA ART II

Delovna srečanja likovnih ustvarjalcev imajo v Sloveniji že bogato tradicijo. Zdi se, da doživljajo renesanso, pa vendar natančnejša analiza dokazuje, da se na eni strani pojavljajo nova, na drugi pa izginevajo stara. Le malo je tistih, ki jim uspeva ohraniti kontinuiteto. Še več, le redka gredo po poti razvoja, nadgrajevanja v smislu kvalitete, iskanja popestritev in izraziteje izoblikovanih smernic. Pa vendar je na tem področju kontinuiteta izrednega pomena.

Umetnost je namreč vselej povezana s časom. V njegovem odsevu išče svojo novo podobo, kompleksno in drugačno. Tisto, v kateri se zrcali trenutek sedanjosti in v katero prefinjeno pronica podoba preteklosti. Da, v preteklosti so korenine, tudi sedanjosti. Zato časovna dimenzija ni zanemarljiva. Je pogoj, je pot, ki vodi k novim ciljem in drugačnim sferam.

Nekateri ustvarjalci bi radi vez s preteklostjo pretrgali in zgradili svoj revolucionarni svet, izoliran od zgodovinskih spoznanj. Pa vendar le navidezno. Določenih dejstev se namreč ne da zanikati in brez njih ni mogoče ustvarjati.


Projekt Medana Art, ki je v lanskem letu dopolnil osem let delovanja in vstopa v svoje deveto obdobje, nam je s kar tremi lanskimi druženji likovnih ustvarjalcev: oktobra, februarja in aprila razgrnil vso pestrost tokov, ki jih oblikuje razvoj likovnih jezikov posameznikov. Lepo število izbranih udeležencev iz različnih ustvarjalnih okolij je pripomoglo k utrjevanju spoznanja, da se za vsako stvaritvijo skriva posameznik s svojim afirmiranim, avtorsko izoblikovanim likovnim naglasom.

Sodobna umetnost se loteva bogate raznovrstnosti tem in klasičnim likovnim izrazilom namenja najrazličnejše vloge, dopolnjuje pa jih tudi z nekonvencionalnimi sredstvi izražanja. Njena formalna širina zapluje v prostranstva ustvarjalne svobode in se ustavlja celo na obrobjih, ko se nam že postavljajo vprašanja, ali je to sploh še umetnost in kako jo konzumirati, vrednotiti, razumeti.

A v Medani, ki nam vsakokrat ponuja nove avtorje in svežo likovno produkcijo, le-ta ostaja v mejah tradicionalnega, razumljivega, klasično-estetskega. Avtorji, ki so v projektu zvezde stalnice, pa nas razveseljujeo s prevetreno in nadgrajeno likovno biro.

Vse poteka po ustaljenem redu, čeprav ustvarjalna svoboda avtorjev nikoli ni kratena. Vsakomur je namreč vse dovoljeno. Meje pa neustavljivo presega tudi sam projekt. V lanskem letu, ko je MMM Art pridobil evropsko težo, se je še izraziteje orientiral na izbor avtorjev iz t.i. obmejnega prostora, iz te in one strani meje, meje, ki je ni več in je v umetnosti ni bilo. Le pretok informacij, snovanj in njihovih avtorjev je bil v minulih obdobjih mnogo bolj otežen.

Ob zaključku delovnih srečanj je še kako pomembna primerna prezentacija nastalih del, zato so organizatorji razširili razstavni ambient. Krmin in Gorica s Kulturnim domom sta postali novi razstavišči, ki na stežaj odpirata vrata in tako na enem samem mestu dajeta tudi v sosednji državi vpogled v celotno medansko likovno produkcijo. Stvaritve na pravih galerijskih formatih dominirajo, a nič manj pomembne vloge ne prevzemajo zapisi na malih, komornih dimenzijah slikovnih polj. Tudi ti namreč pričajo o suverenosti in avtonomnosti posameznikovega likovnega nagovora.

Čeprav so slikarji tisti likovni ustvarjalci, ki se lahko najhitreje prilagodijo ustvarjanju v novem ali celo le priložnostnem ateljeju in jih tako najbolj pogosto srečujemo v vlogi nekakšnih nomadov, ki potujejo iz kolonije v kolonijo, pa medanska srečanja vedno združujejo različna področja likovnega izražanja. Aprilska delavnica je bila celo predvsem kiparsko usmerjena. K takšni pestrosti nedvomno pripomorejo tudi ustvarjalni pogoji, ki že nekaj časa omogočajo, da se avtorji v medanskem okolju brezskrbno posvečajo zgolj in samo ustvarjanju.

Delovna srečanja v Medani so se s številčno in kvalitetno udeležbo nedvomno uvrstila v sam vrh tovrstnih manifestacij pri nas. Zaznati je njeno izkristalizirano idejo povezovanja, odpiranja, druženja, skupnega ustvarjanja in nenazadnje promoviranja avtorjev. Za takšnim razvojnim tokom projekta pa stoji skupina ambicioznih in delavnih organizatorjev, ki ob podpori številnih, tudi mednarodnih »mecenov« daje novega vetra v razprta jadra.

Na plovbo po ustvarjalnosti pa so že vabljeni novi likovni ustvarjalci in nekaj tistih »starih« mornarjev. Ob obali pa jih pričakujemo vsi, ki smo željni njihovih novih likovnih nagovorov.
Ko se bodo ti vizualizirali, bo že jesen. Naj bo rodvitna tudi v medanskih ateljejih!


Anamarija Stibilj Šajn

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©