MMM Art

Art Circle

mmm art, oktober 2004

Seznam udeležencev:

Adriano Gon, Italija
Aleksander Peca, Slovenija
Alfred de Locatelli, Italija
Andrej Pavlič, Slovenija
Barbara Čižmek, Slovenija
Bogdan Vrčon, Slovenija
Boris Zaplatil, Slovenija
Bruno Paladin, Hrvaška
Celia Washington, Velika Britanija
Claudia Raza, Italija
Danijel R. Martin, Španija
Erik Lovko, Slovenija
Etko Tutta, Slovenija
Franco Dugo, Italija
Ivan Balazević, Hrvaška
Jaan Elken, Estonija
Jože Šubic, Slovenija
Jure Cihlar, Slovenija
Klavdij Palčič, Italija
Klemen Gorup, Slovenija
Lojze Logar, Slovenija
Majda Skrinar, Slovenija
Martin Carral, Španija
Metka Erzar, Slovenija
Milovan Valič, Slovenija
Nico Di Stasio, Italija
Paolo Figar, Italija
Richard Kaplenig, Avstrija
Rudi Skočir, Slovenija
Simon Kajtna, Slovenija
Todorče Atanasov, Slovenija
Trevor Richard Wels, Belgija
Valentino Moradei, Italija
Valentin Oman, Avstrija
Vladimir Klanjšček, Italija
Zvest Apollonio, Slovenija
Žbona Tilen, Slovenija

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©