MMM Art

Art Circle

mmm art, april 2005

Seznam udeležencev:

Nežika Novak, Avstrija
Michael Kos, Avstrija
Franz Berger, Avstrija
Brigitte Brandt, Italija
Carmelo Zotti, Italija
Enzo Foschini, Italija
Mirella Brugnerotto, Italija
Marco Giunchi, Italija
Stefano Comelli, Italija
Rado Jagodic, Italija
Jelka Flis, Slovenija
Dragica Čadež, Slovenija
Dušan Tršar, Slovenija
Janez Lenassi, Slovenija
Janez Suhadolc, Slovenija
Jure Poša, Slovenija
Metka Kavčič, Slovenija
Miran Kordež, Slovenija
Vanja Mervič, Slovenija
Veljko Toman, Slovenija
Vladimir Bačič, Slovenija
Teófilo Buendía, Španija
Siniša Majkus, Hrvaška

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©