MMM Art

Art Circle

Logotip - MMMart 2001 - 01

mmm art 2001

Seznam udeležencev:

Andrej Pavlič, Slovenija
Boris Zaplatil, Slovenija
Bruno Paladin, Hrvaška
Etko Tutta, Slovenija
Franco Dugo, Italija
Gloria Zoitl, Avstrija
Gustavo Rapela, Španija
Jakov Brdar, Slovenija
Klavdij Palčič, Italija
Klavdij Tutta, Slovenija
Klementina Golija, Slovenija
Lado Jakša, Slovenija
Ludvik Pandur, Slovenija
Luis Rapela, Španija
Manuel Sienz Mesia, Španija
Miguel Villarino, Španija
Mustafa Skopljak, BiH
Quing Yue, Kitajska
Raffaella Busdon, Italija
Renate Christin, Nemčija
Rudi Skočir, Slovenija
Slavomir Drinković, Hrvaška
Špela Trobec, Slovenija
Valentin Oman, Avstrija
Vasko Lipovac, Hrvaška

Medana. Le eden izmed krajev, vtkanih v hribovito pokrajino Goriških Brd. In vendar drugačen. Ne zaznamuje ga le valovanje gričev, posejanih z vinsko trto in mediteranskim rastjem. Za zidovi strnjeno razporejenih primorskih hiš ne živijo le pridni kmetje, vinogradniki in izvrstni kletarji. Zdi se, da je vasica zaznamovana s specifičnim fluidom, da v njej živi duh umetnosti. Tu se je namreč začela življenjska pot Alojza Gradnika in odzvanjanje njegove poezije je še vedno slišati. Kot bi vabila njegove stanovske kolege. Letos so že petič prišli v Medano pesniki iz različnih evropskih držav in ZDA in tu predstavili svoja besedna snovanja. To je bilo srečanje poezije in vina.

Potem je Brice zopet čakalo delo. A ko se začenja narava umirjati, ko grozdje najde svoje novo domovanje v kleteh, napočijo trenutki novega pričakovanja. Takrat ponovno zaveje duh umetnosti. V Medani se pričenja MMM art. V objem vasice in prijaznih ter odprtih ljudi pridejo likovni ustvarjalci. Tudi oni prihajajo iz različnih zemljepisnih širin in dolžin. Idilična, celo magična pokrajina pa jih poveže v enovito željo po ustvarjalnosti. Tu beležijo nova dejanja svojih starih likovnih zgodb. Takrat, ko se popolnoma prepustijo številnim izzivom in navdihom, pa nastajajo čisto sveže, drugačne, vselej pa avtorsko prepoznavne pripovedi. Ustvarjalci na široko odpirajo okna v svoj svet likovnega snovanja. Spregovoriti želijo vsem - tudi drugače govorečim – v jeziku umetnosti, ki je univerzalen in razumljiv vsakomur, ki mu je pripravljen prisluhniti.

Takrat postane vzdušje v Medani drugačno. Nasičeno je s pričakovanji. Kaj se bo porodilo na slikarskih platnih, belini papirja? Kako ali v kaj se bo spremenila materialna tvarina pod tankočutnimi prsti kiparjev?

Po medsebojnem spoznavanju in organizacijskih formalnostih nastopijo posvečeni trenutki. Dr. France Bernik je namreč zapisal. »Umetnost je priviligirana stvar posameznika...«

Z izoblikovanimi, prepričljivimi in izvirnimi likovnimi govoricami se rojevajo likovne zgodbe. Nekatere s svežino novih izraznih možnosti, ki jih ponuja umetnost na potovanju po tretjem tisočletju. A številni ostajajo klasični umetniki in nekaj novega, drugačnega iščejo znotraj tradicionalnih smernic. Ustvarjalna svoboda postane dar in bogastvo hkrati. Domišljija posameznika pa poleti v neskončnost idejnih sfer.

Potem zopet nastopijo trenutki, namenjeni tudi nam – navadnim smrtnikom. Kajti dr. Bernik je začeto misel dokončal z besedami:«... namenjena vsem ljudem.« Na pašo popeljemo naše oči in srca vzhičeno poskakujejo. Ko začutimo izrazno bogastvo, likovno prepričljivost in lepoto povedanega, se počutimo srečnejši in bogatejši. Kakšni občutki zadovoljstva preplavijo šele Dragana Abrama, Stojana Bratkoviča, Aleksa Klinca in Etka Tutto, organizatorje Srečanja umetnikov v Medani ob martinovem!

Jesen namreč še enkrat obrodi in nasuje bogate likovne darove – plodove novih, izbranih, zvenečih umetnikov.


Anamarija Stibilj Šajn
Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©