MMM Art

Art Circle

Logotip - MMMart 2000 - 01

mmm art 2000

Seznam udeležencev:

Amra Zulfikarpašić  (BiH) 
Ana Mazoy  (Španija)
Azad Karim  (Slovenija)
Bruno Paladin  (Hrvaška)
Enes Sivac  (BiH)
Erik Lovko  (Slovenija)
Etko Tutta  (Slovenija)
Ferdinand Neumuller  (Avstrija)
Franco Dugo  (Italija)
Geremia Renzi & Lucia Rosano  (Italija)
Guido Lodigiani  (Italija)
Jacques Lucas  (Francija)
Javier Olayo Martinez  (Španija)
Jean Noel Montagne  (Francija)
Klavdij Tutta  (Slovenija)
Klementina Golija  (Slovenija)
Lovro Artuković  (Hrvaška)
Rudi Skočir  (Slovenija)
Valentin Oman  (Avstrija)
Zvest Apollonio  (Slovenija)
Željko Kipke  (Hrvaška)


Naš vsakdan pogosto obremenjuje želja po združitvi z Evropo. V težnji, da bi tudi mi postali del širšega mednarodnega dogajanja, pozabljamo, da smo na nek način že v tesni povezavi z njim. Tudi Slovenija je namreč vključena v mednarodni prostor in ga sooblikuje. To sicer ni združenje evropskih držav; to je Svet umetnosti. V njem lahko brez ovir prestapljamo državne, geografske, politične, kulturne in jezikovne bariere ter potujemo s severa proti jugu, z vzhoda na zahod in obratno. Enovit je, čeprav ga sestavljajo različni likovni ustvarjalci. Vse pa zaznamuje odprtost za sprejemanje drugačnosti ter želja po medsebojnem sodelovanju in povezovanju. Posamezniki, ki držijo ta Svet umetnosti skupaj, govorijo vsak svoj likovni jezik, a ta je razumljiv vsem, ki so mu pripravljeni prisluhniti.
Z vključevanjem v evropsko in svetovno dogajanje so slovenski likovni ustvarjalci pričeli bogatiti ta svojevrstni prostor. Številni izmed njih so si v njem našli svoje mesto, hkrati pa so našo deželo odprli umetnikom iz tujine. Ti so prišli k nam tudi s pomočjo različnih mednarodnih likovnih delavnic, ki so enkratna priložnost za tkanje ne le prijateljskih vezi, temveč tudi različnih oblik sodelovanja in strokovnega izpopolnjevanja. In v tem je njihov poseben in izreden pomen.
Srečanje umetnikov v Medani ob martinovem je le eno izmed delovnih srečanj likovnih ustvarjalcev. Po treh uspelih delavnicah pa lahko trdimo, da je drugačno od drugih. Zaznamujejo ga izbrani, kvalitetni umetniki, najrazličnejših zvrstnih, slogovnih in strokovnih izhodišč. Srečanju daje svojstven čar tudi sam ambient: strnjeno naselje briške vasice Medane in s soncem obsijani griči, ki nežno valovijo tod okrog. Vse to ni le paša za oči, saj pogosto seže v globine senzitivne notranjosti umetnikov in se ponovno rodi na belini papirja ali slikarskega platna. Lahko pa se udejani v obliki kiparske stvaritve. Kljub nagovorom okolja pa nekateri za stenami začasnega ateljeja ohranjajo svoj svet; tisti, ki predstavlja nadaljevanje njihovega opusa.
Dnevi skupnega ustvarjanja so lepi in nepozabni. Za prijetnost in domačnost poskrbijo na domačiji vinarja Aleksa Klinca. Od začetka do konca pa udeležence spremljata tudi slikar Etko Tutta in galerist Dragan Abram. Navsezadnje so to ljudje, ki so pred štirimi leti prvič povabili mednarodne umetnike na MMM art.

Srečanje pušča številne spomine. Prezentirajo jih umetniška dela in na novo oblikovane človeške vezi, ki pogojujejo nadaljnja sodelovanja med avtorji samimi ter njihovo prodiranje v prostranstva Sveta umetnosti. V tem je posebna draž teh spominov. In je življenje, ki se v času okrog martinovega ponovno prebudi v obliki novega MMM arta.

Anamarija Stibilj Šajn

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©