MMM Art

Art Circle

Logotip - MMMart 97 - 01mmmart97 98

mmm art 1997

Seznam udeležencev:

Alessandro Cadamuro  (Italija)
Bruno Paladin  (Hrvaška)
Etko Tutta  (Slovenija)
Franco Milani  (Italija)
Franz Berger  (Avstrija)
Jože Šubic  (Slovenija)
Jožef Vrščaj  (Slovenija)
Klavdij Tutta  (Slovenija)
Klementina Golija  (Slovenija)
Max M. Seibald  (Avstrija)
Milena Braniselj  (Slovenija)
Nocoletta Leghissa  (Italija)
Robert Primig  (Avstrija)
Zdravko Milić  (Hrvaška)Ko se narava obarva z vsemi svojimi rumenimi, rjavimi in rdečimi toni, človek najde čas zase, za druženje, za pogovor ob topli peči in kozarčku dobrega vina, ali pa za ustvarjanje, tako kot štirinajst likovnih ustvarjalcev na srečanju umetnikov v Medani ob martinovem. Kot barve narave so bile pestre njihove izpovedi, ki se v novem okolju niso spremenile. Ob številnih spodbudah in svežih idejah pa so dobile nov sijaj. Kako pomembno je odhajanje umetnika iz ateljeja so dokazali že pionirji sodobne umetnosti, impresionisti in ekspresionisti, ki so se še posebej zavedali takšnega načina ustvarjanja. Kolonije so morda nekakšen spomin nanje...
Spomini ali podoživljanja?-Kraja in časa, preteklosti in sedanjosti, misli in stvarnosti.
Ko poezija v Medani še ni utihnila, in je bil še vedno prisoten njen šepet, so svojo glasno izpoved začeli likovni ustvarjalci.

Franz Berger za svoje ustvarjanje uporablja preproste, vsakdanje, celo odpadne materiale, ki dajejo njegovim delom razpoznavnost in svojstvenost. To pa ni vse. Preko njih se manifestira tudi njegov odnos do narave.

Milena Braniselj je kiparka, znana predvsem po oblikovno čistih in vsebinsko bogatih mobilnih skulpturah. Morda le posredno, pa vendarle, na njeno ustvarjanje vpliva narava, ki jo obdaja. Potem je tu še mitološki, zoomorfni, erotični in tisti le njen svet.

Zlomljeni kosi stekla ali ravna steklena plošča, samozadostnost tega materiala, včasih pa njegova dopolnitev z različnimi predmeti ali svetlobnimi efekti - da, steklo in samo steklo je nosilec izpovednosti Alessandra Cadamura.

V ustvarjanju Klementine Golija se združujeta nam vsem vidni svet in tisti, ki je del njene notranjosti. Nastala izpoved je abstraktna, čeprav se skoznjo na svojstven način prezentira pokrajina, figura in tihožitje.

Izpoved Nicolette Leghissa na dvodimenzionalno površino temelji na risbi, pogosto podkrepljeni z grafizmi. Še korak naprej, in stvaritev dobi novo dimenzijo...

Paul Justus Lück dela s kamnom, železom, nerjavačim jeklom, lesom, steklom... Njegovo ustvarjanje pa je sprehajanje med funkcionalnostjo in estetiko.

Franco Milani ostaja zvest instalacijam in njeni podobi. Prav s posegom v prostor njegova stvaritev pridobiva na izpovedni moči.

Zdravka Milića zaznamujejo video pejsaži. Ekran je oder, kjer se odvija dvoje iger: ena na površini, a druga v njegovi notranjosti - in že je pričarana dinamična izpoved.

Bruno Paladin se ukvarja s slikarstvom, grafiko, oblikovanjem, scenografijo ter izdelovanjem lutk in mask. Vsa ta heterogenost se izraža skozi njegovo ustvarjanje. Slikarska površina daje odgovore na proučevanje odnosov med obrazom - masko - portretom.

V slikah Roberta Primiga najde svoj odsev življenje, s prijetnimi in manj prijetnimi stranmi. Avtor nas usmerja na pot razmišljanja, saj v življenju mora vendar biti tudi prostor za duhovnost, za sanje.

Čeprav bi Jožeta Šubica lahko označili kot kolorista, barvni nanosi nikoli ne delujejo agresivno, nepremišljeno, temveč tvorijo kompozicijsko urejeno celoto. Slikarska površina je prostor, kjer barva in številni neslikarski materiali igrajo vsak svojo, vendar enakovredno vlogo.

Polne metaforične simbolike so figurativne strukture, ki zaživijo na slikarskih površinah Etka Tutte. V njih najdeta vidno podobo misel in stvarnost. Prezentirata se v barvah, ki so odsev njegovega bivanjskega okolja, razumskega ali čutnega dojemanja sveta.

Kolonija v Medani je Klavdiju Tutti dajala možnost ponovnega neposrednega doživljanja narave in kulture primorskega sveta. To je svet idejnega bogastva iz katerega nenehno črpa za svojo prepričljivo, svojstveno in vedno svežo izpoved.

Jože Vrščaj je kipar, znan po skulpturah iz pleksi stekla. V svojem ustvarjanju združuje umetnost narave in produkte človeka, preteklost in sedanjost. Nasprotja se povežejo v novo, simbolno celoto.

To je stvar umetnosti...
In umetnost je z barvami, podobami ali izraženimi besedami dati svoja čustva, videnja in razmišljanja drugim v podoživljanje.

Anamarija Stibilj

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©