MMM Art

Art Circle

Razstava - Galerija Gradnik

V okviru oktobrskega MMMarta smo pripravili razstavo grafik, nastalih na letošnjem likovnem srečanju. Nastala je grafična mapa z deli vseh šestnajstih udeležencev likovnega srečanja.

Andrej Pavlič, Slovenija
Alfred de Locatelli, Italija
Etko Tutta, Slovenija
Bruno Paladin, Slovenija
Rudi Skočir, Slovenija
Franco Dugo, Italija
Jože Šubic, Slovenija
Boris Zaplatil, Slovenija
János Erdós, Madžarska
Željko Mucko, Hrvaška
Martin Brodač, Slovaška
Paulo Gaiad, Brazilija
Jit Nieuwenhuis, Nizozemska
Christian Høgsberg, Danska
Metka Erzar, Slovenija
Franz Berger, Avstrija

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©