MMM Art

Art Circle

Razstava - Hit - Bruno Paladin - 01Razstava - Hit - Bruno Paladin - 02Razstava - Hit - Bruno Paladin - 03Razstava - Hit - Bruno Paladin - 04

Razstava - Bruno Paladin

V galeriji Paviljon v Poslovnem centru Hit v Novi Gorici je bilo 24. 10. 2006 odprtje razstave akademskega slikarja Bruna Paladina, udeleženca srečanja mmmart 2006. Umetnika in njegova dela je predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

_______________________________________________________________________

Bruno Paladin: TEKSTUALNI BABILON

Zadnje stoletje je bilo v slikarstvu prelomno, zelo dramatično in je prineslo številne in najrazličnejše odmike od tradicionalne slike. Tudi likovna prizadevanja reškega slikarja Bruna Paladina, čeprav omejena na tri desetletja, so spreminjajoča se, večplastna in medijsko raznolika. Raziskovanja in eksperimentiranja ga vodijo po heterogenih slogovnih smernicah, v različne tehnike in v ustvarjalna prizadevanja, uresničljiva s pomočjo najrazličnejših materialov. Za Paladina v svetu umetnosti ni omejitev. Želi biti vedno drugačen in kot pravi sam, noče se ponavljati. Skratka, v njem živi kot umetnik s popolno ustvarjalno svobodo.

Krajina, ogrožena krajina, maske, mediteranske geometrije in Babilon so teme, ki so v njegovem opusu doživljale vrsto likovnoformalnih rešitev, pa tudi vsebinskih naglasov. V ustvarjalnosti Bruna Paladina je sicer vse manj tradicionalnih slik, pa vendar štafelajsko slikarstvo pri njem še ni povsem izgubilo svoje privlačnosti ter ostaja sodobno in aktualno. Med tovrstna dela nedvomno spadajo njegove akrilne slike, ki v svojem primarnem sloju vsebujejo črkovna znamenja. Njihova jasna artikulacija preseva, pronica na površino, pogosto pa je prekrita z nekakšnimi megličastimi koprenami, ki jih avtor sicer nanaša s pomočjo čopiča, a ta ne »slika«, temveč le usmerja in prši posamezne barvne nanose. V ustvarjalnem procesu, ki je razpet med grafičnim in slikarskim, je nenehno prisotna tudi intuicija; pojavlja se kot fantazija naključij, ki s svojim svobodnim gibanjem po slikovni površini generira številne vizualne efekte.

Ob tovrstnih slikah se že soočamo s trenutno ustvarjalno mislijo Bruna Paladina, in sicer ga ponovno zaposluje Babilon, tokrat t. i. Tekstualni Babilon. V njem je glavna vloga zaupana črkovnim znamenjem, ki jih ne moremo sestaviti v zapis s pomenom, saj izražajo podobo kaosa.

V nekatere tematske izpeljanke avtor vkomponira segmente računalniške obdelave. S tem na nek način namiguje na absurdnost časa, v katerem živimo. Na eni strani nam sodobna tehnologija s pomočjo najrazličnejših sredstev omogoča vzpostavitev komunikacije na različnih ravneh, na drugi pa v realnosti vlada prava babilonska zmešnjava jezikov, kar se odraža v obliki neštetih nesoglasij, nepripravljenosti na dialog, v pomanjkanju strpnosti in tolerance. Vzpostavljeno je torej stanje starozavezne (pris)podobe zmešnjave in nerazumevanja, to pa odraža verodostojno podobo sedanjosti.

Slikarjeva ideja, njegovi elementi pripovednosti in izpovednosti, vse to bazira na simboliki črkovnih znamenj, ki jih avtor zapisuje na najrazličnejše podlage malega formata, pri čemer se spogleduje s t. i. glinenimi ploščicami oziroma tablicami. Te so že 4000 let pr. n. št. sestavljali v knjižno obliko. Bruno Paladin sicer ne uporablja slikovne pisave ali pa klinopisa, temveč latinske črke. Čeprav se je odločil za modifikacijo glasovnih znamenj, so ideja, pomenljivost in simbolika ostale nespremenjene.

Avtor pa je ohranil princip sestavljanja, s katerim ne nastajajo knjige, temveč se oblikujejo različne celote, in sicer so to lahko diptihi, triptihi, pa tudi frizi. Razstavne kompozicije v danem interieru formulira tudi v instalacijo, s katero tokrat virtualno nadgrajuje galerijski prostor. Rotirajoči reflektorji namreč »berejo« črke z mavčnih reliefov in jih projicirajo po prostorski lupini.

Slikar se na svoji kreativni poti srečuje z izzivi najrazličnejših materialov. Prevzema ga steklo s specifično danostjo neskončne prosojnosti, pa tudi z intenzivnostjo barvnih pigmentov, s svojstveno notranjo mikrostrukturo, ki s termično obdelavo (fuzija) pridobi dodatne efekte in nove izrazne vrednosti. Bogata vizualna paša se začne že z reliefno izstopajočimi črkovnimi znamenji. Nato prodira pogled s površine skozi posamezne plasti utelešenih, sevajočih vsebinskih sporočil in likovnih rešitev, pa do njihovih senc in nenazadnje do črk, kot nekakšnih oblikovnih vzorcev, prezentiranih s pomočjo računalniške grafike. To je kompleksno, enkratno likovno dejanje in slikarjevo dajanje, s katerim pronicamo v sedimente časa in na nek način spoznavamo ostaline ter odkrivamo sloje posameznih civilizacij.

Paladinovi »zgorjeni plitvi reliefi« bivajo v dialogu med polnimi in praznimi prostori ter segajo s površine v globino, iz svetlega v temno. Kot pravi avtor sam, z lesene plošče z ognjem izvleče dušo iz črkovnih znamenj. Ta zapustijo temino globin in se utelesijo na površini kot živi in jasni zapisi s svojsko patino.

Črkovna sporočila, ki to so in hkrati niso, saj jih ne moremo povezovati v oblike z vsebino, čeprav jo imajo, in to globoko in pomenljivo, svoje bivanjske ambiente nenehno spreminjajo. Selijo se s površine, ki jo zaznamujejo s pestrim brbotanjem strukturalnih naglasov, v globino, se ustavljajo na vmesnih plasteh, so zdaj del mavčne plošče, pa zatem steklene, lesene, pa tudi bronaste.

Ploščica ali tablica velja za simbol posredovanja. V formatih, ki asociirajo na tovrstne oblike, nam Bruno Paladin posreduje dialog med občimi dejstvi in osebnimi spoznanji, med historičnimi spomini in aktualnostjo časa. Vse pa aplicira skozi heterogena likovna snovanja, vizualizirana na najrazličnejše načine likovnega izražanja, z uporabo nekonvencionalnih, po svojem primarnem karakterju neslikarskih materialov, pa tudi z zanimivimi kombinacijami posameznih izbranih medijev vizualnega izražanja.

Črkovno znamenje je postalo avtorjev fenomen z jasno izraženim principom sublimacije, ki sega v davnino, hkrati pa upodablja sedanjost.

Anamarija Stibilj Šajn

 

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©