MMM Art

Art Circle

ARTCIRCLE

ART CIRCLE

Kultura je pomemben faktor v razvoju človekovega znanja, razumevanja in vrednot in je, skupaj z demokracijo in človekovimi pravicami, ključni element polnega življenja. Z različnimi načini izražanja je pomagala mnogim uspešnim generacijam najti svojo identiteto, vizijo, razlog obstoja. Pomagala je skupinam in skupnostim izoblikovati občutek pripadanja in deljenja skupne usode. Nenazadnje je kultura tudi v najtežjih trenutkih uspela preživeti kot vitalni vir človeštva in kot nenadomestljivo sredstvo izražanja.

Kultura je vse bolj sprejeta kot podpora trajnostnemu razvoju, kot podlaga za socialno usklajenost, kot rodovitno območje za razvoj civilne družbe, kot vodilna sila za inovacije novih tehnologij, kot zdravilo za »trk civilizacij«, kot rešilni jopič v oceanu globalizacije. Rezultat vsega tega je, da se kultura pomika strmo navzgor na seznamu pomembnosti politik.
Namen projekta ArtCircle je, da Slovenija doseže svoj cilj prepoznavnosti in uglednosti države v svetu, preko kulture. Predlagani strateški pristop veliko pozornost namenja konkretni izvedbi in stalnemu izboljševanju strategije.
Tudi če kultura ne more pozdraviti vseh napetosti v naši družbi pa lahko vsaj nekater izmed njih omili ali celo prepreči njihov nastanek: lahko pomaga razumeti večplastnost trajnega razvoja, lahko prinese nov pomen solidarnosti, pozitivno lahko navdihne novo ekonomijo, lahko spodbuja zasebne povezave, lahko je trdna podlaga, ki jo potrebujemo, da lahko s samozaupanjem razumemo in spoštujemo druge kulture. Z drugimi besedami, je sestavina družbe in politik, ki mora biti umaknjena z obrobja, saj dolgo obdobje s strani politikov ni dobila pozornosti, ki si jo zasluži.
Vse te funkcije morajo biti zaobjete v politiki, ki promovira identiteto, spoštuje raznolikost, podpira kreativnost in stimulira participacijo – štiri glavna načela, ki jih Odbor za kulturo Sveta Evrope zagovarja, vse od njegovega nastanka.
Območje, ki bo namenjeno izvedbi projekta AC je celotno področje Goriških Brd. Za to območje smo se odločili zato, ker je to z vidika turizma to ena od privlačnejših točk Slovenije; z vidika kulture pa zato, ker se zavedamo dejstva, da sta kultura in umetnost  navadno skoncentrirani v večjim mestnih središčih (nam najbližje so Ljubljana, Trst in Benetke), kjer ni ne interesa ne možnosti, da se kultura dvigne na svetovni nivo.
Ruralno območje, ki ga v projektu AC omenjamo, je za izvedbo projekta primerno tudi zaradi svoje lege, razgibanosti in velikost območja. Na območju celotnih Brd se bodo začele ustanavljati ArtCircle Ambasade Kulture in Umetnosti. Te bodo pripomogle k temu, da se bo na tem območju začel razvijati kulturno umetnostni center. ArtCircle Ambasade Umetnosti in Kulture se bodo ustanavljale pri vinarjih, kjer bo vsaka država imela sedež svoje ambasade umetnosti in kulture. Poleg posamične predstavitve posamezne države (kolonije, srečanja, itd.) so namen projekta kulturno umetniški festivali, ki se bodo odvijali skozi vse leto. Goriška Brda so v svetu znana po vrhunskih vinih in ker se bodo kulturne ambasade ustanavljale pri posameznih vinarjih, je to hkrati tudi promocija slovenskih vrhunskih vin v svetu.

V prvi fazi izvajanja projekta je zelo pomembno, da projektna skupina, ki bo za ta namen ustanovljena, ima v tej fazi podporo na državni ravni, saj le tako lahko pripravi podlago za nadaljnji razvoj projekta. Kot podpora na državni ravni je mišljena podpora v smislu dosedanje razdelane mreže odnosov s tujimi državami.

 

Razvojne faze projekta so 3:

faza: ustanovitev projektne skupine, izdelava strateškega načrta in povezovanje z ostalimi državami Priprava in izvedba ustanovitve ArtCircle Ambasad Umetnosti in Kulture za posamezno zainteresirano državo. Priprava in izvedba posameznih dogodkov in splošnih festivalov kulture vseh udeleženih držav in ustanavljanje novih AC ambasad.

________________________________________________________________________

Kaj je projekt Krog

V bistvu ime projekta ni Krog ampak smo v originalu izbrali mednarono prepoznavno ime in sicer ART CIRCLE. Ideja za projekt je nastala kot posledica srečevanj umetnikov v Brdih. Iskali smo nove organizacijske in vsebinske pristope, da bi povečali efekte naših aktivnosti. V naši 15 letni dejavnosti smo konstantno sodelovali predvsem s tremi domačijami in sicer Klinec, Ščurek in Movia. Včasih smo poiskušali naša sodelovanja razširiti vendar pri tem nismo bili uspešni. Vzrokov za to je bilo sigurno več, vendar se mi o njih ne zdi vredno razpravljati, ker imamo odgovor _ ART CIRCLE. Bistvo projekta je razširiti delovanje umetniških projektov na več briškij domačij, v obliki odpiranja umetniških ambasad različnih držav. V določenem časovnem terminu naj bi se na vseh teh domačijah realizirali umetniški projekti v različnih oblikah in z različnimi vsebinami. Tako bi postavili temelje za realizacijo velikega umetniškega festivala, zelo unikatnega po organizaciji, ki bi lahko z zelo nizkim proračunom konkuriral velikm svetovnim festivalom umetnosti. Promocijski efekti in mreženje akterjev bi imelo pozitivne efekte na področju ekonomije, promocije… Potrebno se je zavedat, da je trženje lokalnih produktov zelo odvisno od prepoznavnosti kraja ne samo v Sloveniji ampak v celem svetu. In to ni mogoče ustvariti samo s kvaliteto proizvoda… Ker je odpiranje ambasad organizirano v sodelovanju z diplomatskimi predstavništvi posameznih držav, bi posledično Brda postala kraj neformalnih družen na nivoju diplomacije. Največji vpliv projekta pa je sigurno zagotavljanje kvalitetnega kulturnega programa v Brdih, kar naj bi imelo dolgoročne pozitivne učinke.

Zakaj ime Krog?

ART CIRCLE ali KROG UMETNOSTI. Krog je v imenu uporabljen kot simbol povezovanja, prepletanja vsebin in akterjev različnih socialnih mrež, ki so v projetu vključene, krog tudi definira množico teh projektov. Želimo si, da bi jih bilo čimveč, čeprav moramo povdarjati predvsem kvaliteto v izvedbi in organizaciji. Pred časom so nas obiskali ambasadorji držav iz področja EU in pokazali velike simpatije do projekta in pripravljenost za sodelanje. Projekt podpira tudi ministrstvo za zunanje zadeve ter minister Samuel Žbogar, ki je bil tudi večkrat naš gost. Siguren sem, da se bodo k projektu priključili tudi drugi vspešni vinarji. V naslednjem letu si želimo odpreti še šest umetniških ambasad.

Od kod ideja za poslikavo steklenic, komu so namenjene, kje jih lahko vidimo

Ko sta me Uroš in Nejka Klinec vrašala ali bi bilo možno postaviti neko novo zgodbo v povezavi z umetnostjo na njuni novi turistični hiši, sem kar nekaj časa porabil za kreacijo te zgodbe. Potrebno je bilo zgraditi zgodbo v kateri bo vključenih več vinarjev, zgodbo, ki bi te akterje navdušila in služila kot vzorčni model za širjenje ideje. Ni bilo enostavno. S pomočjo ekipe smo vspeli in ideje postajajo realnost. Še več, mislim da bomo v kratkem odprli že drugo umetniško ambasado… Kot vsebino sem si zamislil poslikavo keramičnih steklenic, katere bodo priznani vinarji napolnili z vinom. Steklenice so v lični leseni embalaži…  Steklenice nimajo tržne projekcije ampak promocijsko. Z njimi naj bi obdarili pomembne goste, ki naj bi projekte obiskovali in jih tudi podpirali. Tako smo eno steklenico podarili ministru za zunanjee zadeve g. Samuelu Žbogarju ter predsedniku repubilke Slovenije gospodu Danilu Turku. Steklenice bo mogoče videti na Poljski ambasadi umetnosti, ki je postaljena na Plešivem.

Kako ste izbirali slikarje, kdo so bili in od kod

Ker gre za ambasado Poljske umetnosti je bilo pač potrebno povabiti umetnike iz Poljske. Za to smo izbrali kustosinjo muzeja moderne umetnosti Jagodo Barczynsko v Chelmu. Izbrala je šest umetnikov. Tem smo dodali še nekaj slovenskih umetnikov. Povabili smo tudi umetnike iz Avstrije, Hrvaške in Italije.

Gre predvsem za umetnike, ki so že večkrat sodelovali na projetu MMM art.

Kdo je organizator in pobudnik delavnice

O pobudi sem spregovoril že prej. Več bi raje povedal o organizaciji. Predvidena je razpršena organizacija. Za vsako ambasado bomo ustanovili novo kulturno društvo, ali pa projekt organizirali z novim že obstoječim kulturnim društvom. To zagotavlja veliko transparentnost v organizaciji. Na ta način uspemo tudi povečati število aktivnih ljudi pri projektih, ki je nujno potrebno, da je mogoče tako velik projekt sploh realizarati. Poljska ambasada umetnosti sloni na organizaciji v okviru KUD Manifest. To društvo naj bi bilo nosilec, povezovalni element projekta. Naš cilj je postaviti dvajset ambasad v Brdih, ter kasneje razširiti naše delovanje v Goriški pokrajini in nato zgraditi zrcalno podobo preko meje. To so želje, upamo da so uresničljive.
Je delavnica sestavni del mmm arta ali je to poseben projekt

MMM art je osnova in začetek, ki ga mislimo peljati naprej v isti oliki, ART CIRCLE je nadgradnja, nov pristop, nove vsebine. Ni več tako vezan samo na likovno umetnost, ampak je zastavljen širše. Obsegal naj bi vsa področja umetnosti od glazbe do teatra, plesa, oblikovanja, arhitekture…
Kako ste navezali stike s poljsko ambasado

Ko je bil projekt idejno sestavljen je skoraj tri leta čakal na preboj. Poiskusili smo z prijavo na razpisu za EU sredstva, iskali smo druge možne vire, žal neuspšeno. Premik se je zgodil, ko sem se srečal z zelo vspešnim gospodartsvenikom Nedjanom Brataševcem, ki je tudi časni konzul republike Poljske v Sloveniji. Med pogovorom sem mu med drugim predstavil tudi ta projekt, ki se mu je zdel zelo zanimiv. Projekt je takoj podprl tudi poljski ambasador v Ljubljani… No posledica teh pogovorov je bila, da smo prvo ambasado postavili v zelo kratkem času.
Kako ocenjujejo uspešnost delavnice

To je najtežje vprašanje in bi se mu najraje izognil, saj mislim da ni prav da sami sebe ocenjujemo. Rekel bi da smo veseli, ker smo projekt realizirali. Uspešnost naj raje oceni okolje. Pa smo spet tam kjer zmanjka besed. Po mojem mnenju bo projekt uspešen, ko bo pozitivni del briške kritične javnosti projekt sprejel za svojega. Torej vidite, da so naši cilji zelo visoki, včasih se bojim da nerealni. Toda Brda so nam všeč. Vse kar je v Brdih nastalo je posledica žuljev. Nič ni nastalo samo od sebe. Za vsem je trdo delo, odpovedovanje in delitev dobrega z drugimi, ki to razumejo. V takem okolju ista pravila veljajo tudi za nas. Veliko enostavneje bi bilo tovrstne projekte peljati v kakšnem drugem kulturno bolj razvitem okolju. Imamo ponudbe, vendar smo zvesti svojim začetnim idejam.
Bo postalo srečanje tradicionalno in če, kakšna bo tema prihodnjega

 

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©