MMM Art

Art Circle

Art embassy republic of POLAND 2013

 01. september - 07. september 2013

Art selector:

Jagoda Barczynska / Poljska

Artists:

1. Urszula Slusarczyk / Poljska
2. Wojtek Wierzbicki / Poljska
3. Ewa Pełka / Poljska
4. Rafal Kowalski / Poljska
5. Joanna Mankiewicz  / Poljska
6. Michal Borys / Poljska
7. Monika Grygier / Poljska / Španija
8. Manolo Messia / Španija
9. Klemen Brun / Slovenija
10. Etko Tutta / Slovenija
11. Keiko Vahčič Miyazaki  / Japonska / Slovenija
12. Gianni Borta  /  Italija
13. Bojana Križanec / Slovenija

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©