MMM Art

Art Circle

Art embassy republic of POLAND 2014

01. Joanna Zajac Slapnicar         Poljska/Slovenija 
02. Tomasz Awdziejczyk               Poljska 
03. Janusz Błaszczak                    Poljska 
04. Maria Dziopak                          Poljska
05. Piotr Zemsta                            Poljska     ***
06. Tomasz Sawicki                     Poljska 
07. Iwona Skupinska                   Poljska 
08. Naod Zorić                               Črna Gora 
09. Stefano Orsetti                        Italija       ***
10. Tatjana Maneva                     Makedonija
11. Gala Čaki                                Srbija 
12. Stojan Milanov                        Srbija 
13. Klemen Brun                         Slovenija 
14. Etko Tutta                               Slovenija

1

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©