MMM Art

Art Circle

Art Embassy of Republic of Kazakhstan 2018

  1. Darkhan Rukholliyev    Kazakhstan
  2. Mustafina Saule Mazhitovna        Kazakhstan
  3. Eduard Kazaryan             Kazakhstan
  4. Leyla Mahat              Kazakhstan
  5. Bodo Korsig         Germany

 

Embassy contact
Askar Karibzhanov Second Secretary Embassy of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Austria Permanent mission of the Republic of Kazakhstan to International Organizations in Vienna Prinz-Eugen-Strasse 32, 1040 Vienna Tel: +43 (1) 890 80 08 24 Mob. +43 681 208 21734

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©