MMM Art

Art Circle

Art Embassy Republic of Poland 2019

 Art Embassy Republic of Poland

 

Nejka & Uroš Klinec             Plešivo 51B, 5212 Dobrovo v Brdih 
Mobile: +386 41 359 253

             + 386 51 233 433
Email:   nejka@klinec.siurosklinec@gmail.com

Contact person: Nejka & Uroš Klinec

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©