MMM Art

Art Circle

Zavod Kinoatelje Gorica

Zavod Kinoatelje je bil ustanovljen leta 2000. Na svojem sedežu v Šmihelu si je osnoval prostor za srečevanje in delo. Zadnji večji projekt je nastal leta 2003; dokumentarni videoprojekt o Novi Gorici z naslovom Mesto na Travniku pod pokroviteljstvom Mestne občine Nova Gorica.
Glavna dejavnost Zavoda Kinoatelje je video in filmska produkcija ter z njo povezane
aktivnosti izobraževanja, distribucije in promocije. V letu 2004 je sodeloval v projektu Interreg Italija Slovenija z naslovom »Bratina Tomizza: dialog dveh manjšin« in sedaj tudi v projektu Interreg Italija - Slovenija z naslovom »Go&Go: Avdiovizualni center, Servis za medkulturne in čezmejne storitve«, ki je trenutno v izvajanju (nosilec obeh projektov je društvo Kinoatelje iz Gorice).
V zadnjem času se Zavod Kinoatelje uveljavlja tudi z oblikovanjem dogodkov v lokalni skupnosti in je organizator predstavitev lastne produkcije na terenu.
V duhu čezmejnega sodelovanja intenzivno sodeluje z društvom Kinoatelje iz Gorice.

KRATKA PREDSTAVITEV IZVEDENIH PROJEKTOV

VideoGONG: bil je čezmejni pregled neodvisnega videa, ki se je izvajal v okviru Film Video Monitorja v Gorici. Zasnovan je bil kot komunikacijska točka med mestoma na meji, Gorico in Novo Gorico, ki soustvarja in gradi komunikacijski kanal, preko karterega se vzpostalja diskurz med različnimi kulturami. Na Film Video Monitorju v Gorici je predstavil svobodno video produkcijo iz obmejnega področja med Slovenijo in Italijo in iz bivšega jugoslovanskega prostora. Organiziral je video laboratorij Postaja Topolove Stazione Topolo v slovenski Benečiji in sodeloval na festivalih v Bologni, v Subotici in Novosibirsku.

INSTALACIJI »FREQUENZE NOTTURNE« (2000) in »OD ZAHODA DO VZHODA« (2002) avtorice Anje Medved, sta bili realizirani v sodelovanju z Mestno galerijo v Novi Gorici. Predvsem druga je bila izhodiščna umetniška študija za dokumentarni film Mesto na travniku.

AVDIOVIZUALNA RAZISKAVA o Novi Gorici z delovnim naslovom NOVA GORICA 55 je bila izvedena v sezoni 2003/2004 za Mestno občino Nova Gorica. Posnetih je bilo 80 ur video materiala, in sicer intervjujev s prvimi prebivalci Nove Gorice, priseljenci, gradbeniki, predvsem pa arhitekti in urbanisti, ki so novogoriški urbani prostor brali in tolmačili po merilih njihove sodobne stroke.

CELOVEČERNI DOKUMENTARNI FILM MESTO NA TRAVNIKU je bil končni rezultat videoraziskave novogoriškega prostora. Prikazan je bil javnosti v Novi Gorici in Gorici junija leta 2004. Sedaj je v pripravi DVD, ki bo delo dodatno promoviral. V naslednji sezoni bo dokumentarec predvajali nacionalni televiziji RTV Slovenija in deželna RAI v Trstu.

DOKUMENTARNI FILM »ET(h)NOS Anche noi Tudi mi«: Zavod Kinoatelje je sodeloval z društvom Kinoatelje pri izvršni produkciji filma v okviru projekta Interreg Italija Slovenija »Bratina – Tomizza: Dialog dveh manjšin«. Snemanja so potekala v Gorici, Trstu, Kopru in Materadi, kjer je bil film nato predstavljen. Predstvil je dve osebnosti obmejne kulture, ki sta mejo s svojim delom presegala in bila državljana skupnega prostora med Italijo, Slovenijo in Hrvaško.

KINO OSMICA Pozornost zavoda do lokalne skupnosti je botrovala predstavitvi filmskih posnetkov na Super 8, ki so ovrednotili delo filmskiih navdušencev iz šestdesetih let na območju Šempasa. Zavod je s filmsko ponudbo obogatil tudi lokalni praznik Sv. Mihaela.

RAZVOJ SCENARIJEV za dve novi produkciji Zavoda Kinoatelje, ki jima je Filmski sklad Republike Slovenije namenil finančno podporo. Gre za dokumentarec na temo življenja v Beneški Sloveniji in dokumentarni portret fotografa in snemalca Edija Šelhausa.

Zavod Kinoatelje sodeluje v izvajanju projekta INTERREG »GO&GO: Avdiovizualni center / Servis za medkulturne in čezmejne storitve«, katerega nosilec je Kinoatelje v Gorici. Center bo poimenovan po senatorju Darku Bratini in bo deloval kot medmestno Informacijsko vozlišče med Gorico in Novo Gorico in bo mesto malih dnevnih promocij dogodkov, razstav, simpozijev, osebnosti, publikacij, avdiovizualnih produkcij ipd. Nudil bo dostop do izbrane avdiovizualne in web dokumentacije. Obenem bo sredstvo za koordiniranje in svetovanje, usposabljanje kadrov in permanentno izobraževanje na področju avdiovizualnih medijev. Projekt bo trajal do junija leta 2007.

Spletna stran: www.kinoatelje.org
Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©