MMM Art

Art Circle

Nina Jeza

ninajezapoors
Nina Jeza je diplomirala leta 2007 z nalogo Cenzura v sodobni poljski umetnosti pri mentorju dr. Levu Menašetu na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Danes je samostojna kulturna delavka, kustosinja ter profesorica umetnosti. Trenutno je hišna kustosinja galerije Media Nox.

Podpisala se je pod več kot 40 uspešno izvedenih dogodkov ter 60 objav v najrazličnejših medijih, vključno s televizijskimi in radijskimi prispevki. Za Pokrajinski muzej Ptuj je pripravljala in izdala katalog ob 110-letnici slikarja Janeza Mežana, naslednje leto pa še katalog ob retrospektivni razstavi fotografa Bogomirja Lugariča. Kot ena izmed avtoric je sodelovala pri Zborniku Občine Videm pri Ptuju, pripravila pa je tudi prispevek za Zbornik ob XXII. Košičevih dnevih v Bogojini. Sledile so otvoritve, udeležbe in organizacija umetniških kolonij, vmes pa je tri leta poučevala umetnost na Srednji elektro in računalniški šoli na Ptuju.

Sodelovala je v večih mednarodnih izmenjavah in projektih, nazadnje kot samostojna kustosinja projekta New Media Cross Border, skupaj z enajstimi mladimi umetniki iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Litve in Nemčije. Kot izbirni kustos za Slovenijo je sodelovala na mednarodni koloniji Gamzigrad 2012 v Srbiji.

Njen zadnji projekt je otvoritev spletne galerije WEB NOX, katere uradna predstavitev se je zgodila aprila 2013.

Je soustanoviteljica in solastnica Artists&Poor's.
ninajeza

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©